Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWH6145

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWH6145. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZWH6145 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWH6145 te teleladen.


ZANUSSI ZWH6145 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (927 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZWH6145 (1810 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZWH6145

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebuiksaanwijzing Wasautomat ZWH 6145 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen Algemene informatie en tips Milieu-informatie Inhoud Veilegheidsinformatie - - - - - - - - - - - - - - - -3 Productbeschrijving - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 Wasmiddellade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 Bedieningspaneel - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6 Opties - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 Wasprogramma's - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9 Programma-informatie - - - - - - - - - - - - - - -11 Dagelijks gebruik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13 De erste keer de machine gebruiken - - - -15 Wasgoed drogen - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 Onderhoud en reiniging - - - - - - - - - - - - - -20 Als zich een storing voordoet - - - - - - - - - - 23 Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - 26 Verbruikswaarde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 Installatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 Het milieu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 2 Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. [. . . ] Het desbetreffende lampje licht op. Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af en giet het vervolgens in het vak voor de hoofdwas . Als u een programma wilt uitvoeren met Voorwas, dient u het wasmiddel in het vak te gieten. Giet indien gewenst wasverzachter in het vak (de gebruikte hoeveelheid mag niet de markering «MAX n de lade overschrijden). 16 Selecteer de gewenste optie met toets 3, 4, 5 en 6 De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde programma en worden bij de selectie weergegeven. De gewenste opties moeten gekozen worden nadat u het programma geselecteerd hebt en voordat u op de toets 8 drukt. Voor de compatibiliteit van de opties met het wasprogramma de tabel «Wasprogramma's» raadplegen. Druk op toets 8 om het programma te starten Het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen. Het lcontolelampje DEUR VERGRENDELD branden, om aan te geven dat het apparaat gaat starten en de deur is vergrendeld. Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert het geïntegreerde gele controlelampje van de toets 8 3 keer, de melding Err wordt gedurende ongeveer 2 seconden weergegeven. Selecteer de optie Startuitstel met toets 10 Als u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk op de toets 9, voordat u de machine start, om het gewenste uitstel te selecteren. 20 uur) verschijnt gedurende ongeveer 3 seconden op het display, daarna verschijnt de duur van het programma weer. U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de toets 8 indrukt. De start van het hoofdwasprogramma kan met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot een maximum van 20 uur met deze toets worden uitgesteld. Als u later, tijdens de vertragingstijd, nog wasgoed in de trommel wilt stoppen, druk dan op de toets 8 om de machine op pauze te zetten. Voeg het wasgoed toe, doe de deur dicht en druk opnieuw op de toets 8. De uitgestelde start kiezen: Selecteer het programma en de gewenste opties; Selecteer het startuitstel. ; Druk op toets 8: de machine begint de tijd af te tellen in uren. De uitgestelde start annuleren zet de wasmachine op PAUZE door op de toets 8 te drukken; druk eenmaal op toets 9 tot het symbool 0' wordt weergegeven; druk nogmaals op de toets 8 om het programma te starten. BELANGRIJK! De geselecteerde starttijd kan alleen worden gewijzigd, door nogmaals de programmakeuzeknop op «O» draaien en het wasprogramma te selecteren. Als u de deur toch wilt openen, moet u de wasautomaat eerst op PAUZE zetten, door de toets 8 in te drukken en ongeveer wat minuten wachten. Nadat u de deur heeft gesloten, drukt u weer op de toets 8. Opmerking!Deze optie kan niet worden geselecteerd in combinatie met de programma POMPEN. 17 Display Het display toont de volgende informatie: Nadat u een programma gekozen heeft, wordt de tijdsduur in uren en minuten weergegeven . [. . . ] Waterstop De toevoerslang is voorzien van een waterstop, een beveiligingsvoorziening tegen schade veroorzaakt door waterlekkage die kan ontstaan door natuurlijke slijtage van de slang. Deze storing wordt aangegeven door een rood vlak in venster «A». Indien dit gebeurt, A de kraan dichtdraaien en contact opnemen met uw Service Centrum om de slang te laten vervangen. 45° Waterafvoer Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden aangesloten: Hang de slang over de rand van een gootsteen en gebruik hiervoor de bij de wasautomaat geleverde plastic houder. Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet kan losschieten, als de wasautomaat aan het leegpompen is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZWH6145

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZWH6145 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag