Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWF1210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWF1210. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZWF1210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWF1210 te teleladen.


ZANUSSI ZWF1210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (334 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZWF1210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASAUTOMAAT ZWF 1210 ZWF 1410 KATOEN WITTE WAS ECO-WITTE WAS WITTE/BONTE WAS WITTE/BONTE WAS WITTE/BONTE WAS A 95° B 60° C 60° D 40° F 30° G 60° H 40° J 30° FIJNE WAS FIJNE WAS WOL WOL FIJNE WAS om SPECIAAL R K 40° L 30° M 40° N P Q R CENTR. SPOELSTOP KORT VOORWASSEN EXTRA SPOELEN START/ PAUZE VOORWASSEN/ WASSEN SPOELEN CENTRIFUGEREN EINDE DEUR A B C D F Q P N M L SYNTHETICA SYNTHETICA SYNTHETICA SYNTHETICA SPOELEN AFPOMPEN CENTRIFUGEREN G K J H ZWF 1210 TOSCANA 1200 132982730 GEBRUIKSAANWIJZING NL Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Transportschade Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben: Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu: wij maken gebruik van kringlooppapier. U bent nu in het bezit van een Zanussi product. [. . . ] Om dat te voorkomen doet de wasmiddelfabrikant een kalkbindende stof in het wasmiddel. Tegenwoordig, om redenen van milieutechnische aard, een fosfaatvervanger. Gaat u meer doseren, dan doet u dat feitelijk slechts om meer kalkbindende stoffen aan het water toe te voegen. Automatisch doseert u dan eigenlijk te veel van al die andere actieve stoffen. U kunt dat verhelpen door minder wasmiddel te doseren en het verschil opvangen door een onthardingsmiddel, zoals Calgon, mee te doseren. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van het onthardingsmiddel. Waterontharder Water is «harder» naarmate er meer calcium en magnesium in voorkomt. In Nederland wordt de hardheid aangegeven in «DH» (Duitse graden). Op de verpakking van het wasmiddel vindt u, in drie globale zones verdeeld, hoeveel wasmiddel u moet doseren. U ziet dat dat meer is naarmate de hardheid hoger is. 13 Een was doen Giet vóór het in gebruik nemen 2 liter water in het vakje van de wasmiddellade om de spaarklep te activeren. Voer dan een wasgang zonder wasgoed uit, opdat vetresten (die bij de fabricage zijn ontstaan) uit de wastrommel en de kuip worden verwijderd. Programma: bonte was 95°C, met een halve maatbeker wasmiddel. 4. Gewenste programma kiezen Draai de programmakiezer op het gewenste programma. R Q P N M A B C D F L K J H G 1. Doe de stukken wasgoed één voor één in de trommel. Wasmiddel doseren Trek de wasmiddellade uit het bedieningspaneel tot hij niet verder kan. Meet de gewenste hoeveelheid wasmiddel in een maatbekertje af en giet het in het vakje voor het hoofdwasmiddel . Als u een programma met VOORWAS-functie kiest, ook voorwasmiddel in vak doseren. De lampjes van de fasen waaruit het programma bestaat, gaan branden. Eventueel extra functies kiezen Het betreffende controlelampje gaat branden. CENTR. Wasverzachter doseren Giet, indien gewenst, wasverzachter in het daarvoor bestemde vakje . Programma starten Druk op toets START/PAUZE: het betreffende lampje stopt met knipperen, lampje DEUR brandt en alleen lampje VOORWASSEN/WASSEN blijft ingeschakeld. Wijzigen van een optie De mogelijkheid bestaat om opties toe te voegen of te wijzigen, mits deze opties nog niet zijn uitgevoerd, door de machine in de pauzestand te zetten. Het programma kan gewijzigd worden zolang u nog niet op toets START/PAUZE gedrukt heeft. Als het programma al gestart is, kunt u het alleen veranderen door eerst de programmakiezer op stand O te zetten. [. . . ] Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZWF1210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZWF1210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag