Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVM640N 01R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVM640N 01R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZVM640N 01R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVM640N 01R te teleladen.


ZANUSSI ZVM640N 01R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (347 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZVM640N 01R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. 4 Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek. · Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding. · De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. [. . . ] Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. · De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld. Veiligheid bij het schoonmaken · Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld. · Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken. Voorkoming van beschadiging van het apparaat · Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen. · Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd raken. · Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen. · Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd. · De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege pan op staat. 5 Beschrijving van het apparaat Uitrusting kookplaat Eénkringskookzone 1200W Eénkringskookzone 1700W Kookzoneschakelaar Eénkringskookzone 1700W Restwarmte-indicatie Eénkringskookzone 1200W Indeling kookzoneschakelaar 6 Kookzoneschakelaars Het kookvermogen is in gebied 1 tot 9 traploos instelbaar. 1 9 0 laagste vermogen hoogste vermogen uit-stand Restwarmte-indicatie 1 2 Die restwarmte-indicatie brandt zodra een kookzone warm is. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden van gerechten. 7 Bediening van het apparaat 3 Bij het inschakelen van een kookzone kan deze kort zoemen. De restwarmte-indicatie geeft De kookzone is slechts kort niets aan gebruikt en is daarom nog niet heet Neem contact op met de klantenservice wanneer de kookzone toch heet is. 1 3 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. 12 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of op de verpakking wijst erop dat dit proHet symbool duct niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 2 W 13 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz. ). De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 2 W 13 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz. ). De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd. De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te worden genomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZVM640N 01R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZVM640N 01R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag