Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF320R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF320R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZVF320R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF320R te teleladen.


ZANUSSI ZVF320R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (623 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZVF320R (501 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZVF320R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. [. . . ] Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Hét bedieningspaneel 1 2 S 6 3 4 5 Snelvries-schakelaar Kontrolelampje «Invries-stand» Kontrolelampje «in bedrijf» Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur Steek de stekker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop rechtsom uit de «O»-stand; het lampje «in bedrijf» licht op. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, adviseren wij om de thermostaatknop in stand 4 te draaien. Met de knop in deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag nivo gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Schuif voor het invriezen van verse levensmiddelen de snelvriesschakelaar in de invries-stand (het 27 Kontrolelampje «te warm» Thermostaatknop kontrolelampje komt te voorschijn en licht op). Snelvriezen Zet de schakelaar lampje licht op. op de «S»-stand (Super). Het Het kontrolelampje «te warm» Indien het kontrolelampje oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste in gebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het kontrolelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. Binnenthermometer De thermometer informeert u over de temperatuur in de vriezer. De thermometer kan een warmere temperatuur dan -18°C aanwijzen als u, bijvoorbeeld, veel in te vriezen levensmiddelen tegelijk in de vriezer plaatst of de deur regelmatig te lang open staat. Blauw: -18°C ÷ -30°C Beige: warmer dan -18°C Rood: alarm, warmer dan -9°C. PR202 °C Het invriezen van verse levensmiddelen Indien het invriezen van verse levensmiddelen direkt na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, schuif dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen. U kunt de 2 middelste laden die met "x" gemerkt zijn (zie tekening) verwijderen, zo heeft u de gehele netto inhoud van de vriezer ter beschikking. -X-X- PR172 De laden verwijdert u als volgt: de lade totaal het einde naar voren trekken en vervolgens naar boven draaien (zie tekening). Het ontdooien van diepvriesartikelen Met uitzondering van konsumptieijs worden diepvriesartikelen voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooid. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Periodieke reiniging Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee keer per jaar de kondensor en de motor (beide aan de achterkant van de kast) stofvrij met een borstel of stofzuiger met borstel. Stof belemmert de warmteafgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Tijdelijk buiten gebruik stellen Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit de wandkontaktdoos en laat de deur op een kier staan. STORINGEN Indien de vriezer niet funktioneert en ook de lampjes niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de «O»-stand gedraaid is; of de stekker goed in de wandkontaktdoos gestoken is; of de huiszekering voor de betreffende groep heel is; of de wandkontaktdoos funktioneert; probeer dat uit door er even een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten. Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Hoogte mm 850 Breedte mm 550 Diepte mm 600 31 INSTALLATIE Indien deze diepvriezer in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting wordt opgesteld, is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Belangrijk Verwijder direkt na het uitpakken de beschermfolie van de decorlijsten. [. . . ] De kast is aan de onderkant voorzien van één of meer stelvoeten. Door deze te verdraaien kan de kast waterpas en stabiel opgesteld worden. 100 mm A 10 mm B 10 mm NP006 32 Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de steker uit de wandkontaktdoos. Houd het apparaat schuin achtervoer; steun het door een doos, kistje of iets desgelijks onder de bovenkant te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Schroef pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant; 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZVF320R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZVF320R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag