Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF280R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF280R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZVF280R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF280R te teleladen.


ZANUSSI ZVF280R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (623 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZVF280R (593 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZVF280R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dergelijke stoffen kunnen exploderen en lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken. · Voorkom dat het koelsysteem aan de achterkant en aan de binnenkant van de kast met scherpe voorwerpen in aanraking komt. Als er lekkage in het koelsysteem optreedt, kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd en kunnen de levensmiddelen bederven. · Bewaar geen flessen met koolzuurhoudende NL dranken in het vriesvak. [. . . ] Leg de te ontdooien levensmiddelen op een bord met een hoge rand om te voorkomen dat er vloeistoffen of sappen in de koelkast lekken. Levensmiddelen kunnen sneller worden ontdooid door ze uit de koelkast te nemen of in koud water te leggen. Volg voor het ontdooien in de magnetron de aanwijzingen van de fabrikant. Het interieur van de kast Vriesbakken Dankzij de vriesbakken kunt u de gewenste levensmiddelen snel en gemakkelijk terugvinden. Om ruimte te besparen kunnen de vriesbakken worden verwijderd en de producten direct op de rekken worden gelegd. De producten mogen behalve bij het bovenste rek 20 mm over de rand uitsteken. Ijsblokjes Omdat water bij bevriezing uitzet hoeft de ijsbak slechts voor ongeveer 3/4 gevuld te worden. Als ijsblokjes te lang worden bewaard, drogen ze uit en neemt de smaak af. Gooi oude ijsblokjes weg en maak nieuwe aan wanneer dit nodig is. 36 Zanussi 818 18 83--00/3 Handige tips Energiespaaradviezen · Kies de plaats van de kast met zorg. Het stroomverbruik van de kast kan aanzienlijk afnemen als een goede plaats is gekozen. Voorkom dat de kast te vaak wordt geopend en de deur te lang open blijft staan. Dooi ingevroren levensmiddelen in de koelkast af; de afgegeven koude komt in de koelkast goed van pas. Door de warmte kan het plastic interieur vervormen en vocht dat het apparaat binnendringt kan kortsluiting veroorzaken. Schakel de kast uit en trek de stekker uit het stopcontact. Sluit de deur van de kast niet: hierdoor zou er een muffe geur in de kast kunnen ontstaan. Als de kast aan moet blijven staan, verdient het aanbeveling om iemand de kast regelmatig te laten controleren om te voorkomen dat levensmiddelen door een stroomstoring bederven. Als de kast niet naar behoren functioneert Als de kast niet naar behoren functioneert, is het vaak mogelijk om dit zelf te verhelpen. Er is een stromend geluid hoorbaar wanneer de koelvloeistof door het koelsysteem wordt gepompt. Er is een klikgeluid van de thermostaat hoorbaar wanneer de compressor wordt in-- of uitgeschakeld. Als u denkt dat de geluidssterkte niet goed is: Verbuig de leidingen aan de achterzijde van de kast voorzichtig, zodat ze niet met elkaar in aanraking komen. Als de afstandskussens (tussen de kastwand en de leidingen) losraken, zet u ze weer vast. Voer de aanwijzingen van hoofdstuk "De kast Installeren" zorgvuldig uit. De kast produceert te veel geluid. Als de fout door één van bovenstaande oorzaken wordt veroorzaakt, kunt u contact opnemen met uw Electrolux servicecentrum. Onderhoud en reparatie dient door een erkend servicecentrum te worden uitgevoerd. Maak alleen gebruik van reserve--onderdelen, afkomstig van dergelijke centra. Garantiebepalingen en service Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ] GARANTIE--UITSLUITINGEN 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel-- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: -- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd; -- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; -- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruikaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; -- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, 40 ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit-- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit-- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals een breuk van uit-- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZVF280R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZVF280R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag