Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF240R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF240R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZVF240R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZVF240R te teleladen.


ZANUSSI ZVF240R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (199 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZVF240R (133 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZVF240R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER FREEZER ZVF 240 R BEDIENUNGSANLEITUNG 2222 055-12 MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen Installatie . 22 23 23 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 Plaats van opstelling . Muur-afstandshouders . . Wijzigen van de deurdraairichting . Wijzigen van de draairichting van de deur van het invriesvak . . Het bedieningspaneel. Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur . [. . . ] Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet woden afgedekt. Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes. 1 100 mm Eerste reiniging B 10 mm A 10 mm NP007 Muur-afstandshouders In het documentenzakje bevinden zich twee afstandhouders die volgens de figuur geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandhouder onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. In de nieuw-toestand kan de binnenkant van de kast enigszins «technisch» ruiken. Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle kleefband aan korven en dergelijke is verwijderd, de wanden van de binnenkant van de kast en de deur afnemen met lauw water en een neutrale vloeibare zeep of handafwasmiddel. Vóór de bedrijfname moeten de binnenwanden absoluut droog zijn. 23 Wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór u deze handelingen verricht de stekker uit de wandkontaktdoos. 3 De gaten, die niet gebruikt worden, zijn door plastic stoppen bedekt. Indien de deur, nadat u de draairichting ervan hebt gewijzigd, niet op een rij staat met het meubel, kunt u het bovenscharnier regelen. Ga naar het voorbeeld van figuur 4 te werk, namelijk: draai de schroefmoer los, stel de deur op een rij door haar naar links of naar rechts te schuiven, daarna draai de schroefmoer aan. Belangrijk E F F D F D640 F Neem de deur uit de bovenspiel (A-Fig. 4 Kontroleer na de richting van de deur gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. Wijzigen van de draairichting van de deur van het invriesvak (Fig. 6) Indien de draairichting van de buitendeur gewijzigd werd is het raadzaam ook die van het invriesvak te wijzigen. Bij de eerste in gebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het kontrolelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau bereikt heeft. Binnenthermometer Een thermometer geeft de binnentemperatuur van de diepvriezer aan. Hij kan een hogere temperatuur dan ­18°C (warmer) aangeven indien u een grote hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen erin plaatst of wanneer de deur lange tijd open blijft. 8 Invriesstand Draai voor het invriezen van verse levensmiddelen de schakelaarknop (D) in de stand «S» (Super); het kontrolelampje (B) licht op. °C -30 -18 0 D072 25 Het invriezen van verse levensmiddelen Indien het invriezen van verse levensmiddelen direkt na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, draai dan de knop (D) in de invriesstand en laat de vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen. Is de vriezer reeds in gebruik, draai dan de knop de avond tevoren in de invriesstand. Voor het invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals wat restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is het niet nodig om de diepvriezer naar de invriesstand om te schakelen. Voor het invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid ineens, verdient het aanbeveling om de knop 24 uur van te voren op de invriesstand te zetten. Met name voor de maximum toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te zijn. [. . . ] Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Schoonmaken Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het schoonmaken van het apparaat; dit zou beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Lap de wanden na met schoon water en droog ze zorgvuldig. STORINGEN Indien de vriezer niet funktioneert en ook de lampjes niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de «O»stand gedraaid is; of de stekker goed in de wandkontaktdoos gestoken is; of de huiszekering voor de betreffende groep heel is; of de wandkontaktdoos funktioneert; probeer dat uit door er even een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten. NL Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. 28 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZVF240R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZVF240R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag