Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTM6814

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTM6814. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZTM6814 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTM6814 te teleladen.


ZANUSSI ZTM6814 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (505 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZTM6814

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GESCHIRRSPÜLER LAVE-VAISSELLE AFWASMACHINE ZTM 6814 152991 34/1 GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D' EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING de fr nl Inhoud Voor de gebruiker Waarschuwingen en belangrijke adviezen Beschrijving van het apparaat Het bedieningspaneel Vóór het in gebruik nemen Gebruik van het toestel Zoutvat vullen Glansmiddel Dosering Afwasmiddel Beladen van de korven Praktische tips voor het afwassen Toelichtingen voor testinstituten Programma-overzicht Zo gaat u te werk Onderhoud Binnenkant van de machine Reiniging van de afvoerzeef Reiniging van de bodemzeef Buitenkant van de machine Als de machine langere tijd buiten gebruik is Bescherming tegen vorst Vervoeren van de machine Herstel van eenvoudige storingen Veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming Service en onderdelen Garantie 55 56 57 58 59 59 60 60 61 62 64 65 66 67 68 68 68 68 69 69 69 69 70 71 71 78 Installatie Technische gegevens Elektrische aansluiting Watertoevoer Waterafvoer 72 72 73 73 74 74 75 76 76 76 77 Onderbouw-aanwijzingen Stellen van de stelpootjes Montage van het decorpaneel Montage van de wasembeschermplaat Het aanbrengen van de profielen Bevestigen aan aangrenzende keukenmeubelen Aanpassen van de plint Zo is de gebruiksaanwijzing opgezet Onderstaande symbolen wijzen u de weg in de gebruiksaanwijzing: Aanwijzingen m. b. t. De bediening stap voor stap Tips en adviezen 54 PCO30NL Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q q q q q q q q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. [. . . ] Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. Machine leeghalen Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. 4. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien Vullen van afwasmiddelhouder Strooi of giet afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder. 5. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de AAN/ UlT-toets. 6. 7. Sluit de machinedeur Programma kiezen Draai de programmaknop rechtsom tot het gewenste programmaletter tegenover de startmarkering staat. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 8. Starten Steek de steker in het stopcontact. Moet dat door omstandigheden toch, dan drukt u op de AAN/UIT-toets om de machine te stoppen. Door wederom drukken start u de machine weer; hij gaat dan verder met waar hij gebleven was. 67 POS07/1NL Onderhoud Binnenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug. A MA04 Reiniging van de bodemzeef (Elke maand) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef uit de machine. Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van de machine te garanderen. 90° B C MA05 68 PMC01/1NL Buitenkant van de machine Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Als de machine langere tijd buiten gebruik is Wordt de machine voor langere tijd niet gebruikt, dan: 1. Deur op een kier laten staan om het ontstaan van een onaangename geur te vermijden. Binnenkant en accessoires reinigen. Bescherming tegen vorst Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen. Vervoeren van de machine Als u de machine gaat vervoeren (bijv. Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan. 69 PMC02NL Herstel van eenvoudige storingen Een storing is vaak het gevolg van een kleinigheid die u zelf kunt verhelpen. Wij adviseren u eerst onderstaande tabel te raadplegen voordat u de servicedienst belt. Storing De machine start niet Oplossing q q q q De machinedeur is niet goed dicht. De machine staat niet waterpas of is niet op de juiste wijze ingebouwd. [. . . ] De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZTM6814

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZTM6814 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag