Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTK 120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTK 120. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZTK 120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTK 120 te teleladen.


ZANUSSI ZTK 120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2532 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZTK 120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van de wasdrooger kunnen klimmen. Als u het toestel afdankt, maak het dan dadelijk onbruikbaar: stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden en weggooien. Zo kunnen kinderen zichzelf of andere kinderen niet in de machine opsluiten. Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer uit door, afhankelijk van de wijze van installatie, de stekker uit het stopcontact te nemen of de badkamertrekschakelaar op de UIT-stand te schakelen. [. . . ] De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften. het aansluitsnoer mag uitsluitend door de ELGROEP FABRIEKSSERVICE vervangen worden. Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te bereiken zijn nadat de machine geïnstalleerd is. Indien het apparaat in de toekomst moet worden verplaatst dan dient dit altijd loodrecht te gebeuren. Hij moet waterpas staan, dus eventueel met een waterpas uitgericht worden. Dat is eenvoudig te bereiken door er voor te zorgen dat het ventilatierooster in de voorkant en de vrije ruimte onder de bodem niet door plinten en hoogpolige vloerbedekking in hun functie belemmerd kunnen worden. Bij onvoldoende ventilatie kan zich een opeenhoping van warmte voordoen, hetgeen schade aan de motor kan veroorzaken. Aanwijzing De door de droger afgegeven warme lucht kan een temperatuur van 60°C bereiken. Voor een juiste werking van het toestel moet de omgevingstemperatuur minimaal +5°C en maximaal +35°C bedragen. De ruimte rondom de droger moet zoveel mogelijk stofvrij gehouden worden. Uw handelaar kan u een speciale verbindingsset leveren, waarmee u de droger veilig op een wasautomaat met een bovenblad-diepte tussen 48 en 60 cm kunt plaatsen. Staat de machine op een plaats waar zich een waterafvoer bevindt, dan kan een afvoerslang aangebracht worden. Zo sluit u, volgens figuur, de afvoerslang aan: Indien de droger bovenop de wasmachine is geïnstalleerd, kan het condenswater evengoed met behulp van de afvoerslang uit de tekening afgevoerd worden; denk erom dat de slang C naar beneden gericht moet zijn. Wordt gebruikt om de droogtijd te kiezen die het meest geschikt is voor het type wasgoed en de gewenste mate van droogheid. Dit lampje brandt als de machine INgeschakeld is en gaat uit als de machine UITgeschakeld wordt. De tijdklok is in twee sectoren opgedeeld: Een sector met een normale (hoge) droogtemperatuur, instelbaar tot 150 minuten. Een sector met verlaagde droogtemperatuur, instelbaar tot 100 minuten. Heeft u in de verkeerde sector ingesteld, dan niet terugdraaien maar weer rechtsom. Afkoelfase Bij het instellen van korte droogtijden moet u er rekening mee houden dat de machine de laatste 10 minuten met koude lucht werkt (programmastand ). De afkoelfase mag in geen geval verkort of onderbroken of zelfs geheel overgeslagen worden. Druk deze toets voortijds in als u kreukherstellend katoen gaat drogen. Deze functie kan voor het luchten van kledingstukken die u anders enige tijd buiten zou hebben gehangen, of voor het drogen van fijne was worden gebruikt. [. . . ] Zoudt u dat vergeten hebben, dan zorgt een overloopbeveiliging ervoor dat het programma onderbroken wordt: het betreffende signaallampje brandt, de machine is gestopt en de was is nog nat. De waterhouder mag ook tijdens het in bedrijf zijn geleegd worden: Trek de houder langzaam uit de machine. Ga als volgt te werk: l l l l l l Open het kleine deurtje aan de onderkant van de behuizing Draai de gele stop omhoog. SSluit het kleine deksel en plaats het reservoir correct terug Duw het tot het op zijn plaats klikt en draai de gele stop omlaag om het stevig te sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZTK 120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZTK 120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag