Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTB270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTB270. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZTB270 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTB270 te teleladen.


ZANUSSI ZTB270 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1888 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZTB270

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 136904560_916093890_NL. qxp 2007-11-26 09:43 Page 2 Trommeldroger Gebruiksaanwijzing ZTB270 136904560_916093890_NL. qxp 2007-11-26 09:43 Page 2 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De symbolen die u in bepaalde paragrafen van dit boekje tegenkomt hebben de volgende betekenis: De waarschuwingsdriehoek benadrukt informatie die met name belangrijk is voor uw veiligheid of voor de juiste werking van het apparaat. [. . . ] Zorgvuldig reinigen zorgt voor een correcte manier van drogen. kg 5 kg 2, 5 De filters reinigen Uw wasdroger kan alleen goed werken als de filters schoon zijn. De filters verzamelen al het pluis dat zich tijdens het drogen ophoopt, daarom moeten ze na afloop van elk programma met een vochtige doek schoongemaakt worden, voordat u het wasgoed uit de trommel haalt. Het lampje herinnert u eraan dat dit moet gebeuren. Het filter aan de binnenkant van de deur moet verwijderd worden voor reiniging. Schrik niet van de hoeveelheid pluis. Dit komt niet door buitensporige slijtage veroorzaakt door de wasdroger. Alle textiel verliest pluis tijdens het drogen maar dit gaat gewoonlijk ongezien op in de lucht. Na verloop van tijd vormt zich een witachtige waas op de filters, veroorzaakt door restanten wasmiddel in het wasgoed. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en een borstel. Verwijder het filter aan de binnenkant van de deur zoals op de foto (deze kan worden geplaatst met het vleugeltje naar links of naar rechts). De trommel reinigen Wanneer uw wasgoed niet de gewenste droogtegraad bereikt, met andere woorden, wanneer blijkt dat het of te droog of te vochtig is, adviseren wij u de binnenkant van de trommel te reinigen met een in azijn gedrenkte doek. Hiermee verwijdert u de dunne waas die zich in de trommel heeft gevormd (afkomstig van de restanten van wasmiddelen en verzachters die bij het wassen worden gebruikt en van kalk uit het water), dit belemmert de sondes bij het vaststellen van de correcte droogtegraad. 70' - 90' 35' - 50' 800 / 900 1000 / 1200 65' - 85' 30' - 45' 80' - 100' 70' 55' - 800 / 900 1000 / 1200 75' - 95' 50' - 65' kg 2, 5 30' - 35' kg 1 50' - 60' 650 E RS VE RE TO AU P1109 15 136904560_916093890_NL. qxp 2007-11-26 09:44 Page 16 Het oplossen van problemen? Als zich een probleem voordoet, kunt u proberen het zelf op te lossen door de volgende aanwijzingen op te volgen. Belangrijk: Als u de hulp van een monteur inroept voor een storing die voorkomt in de bovenstaande lijst of voor het repareren van een storing die het gevolg is van onjuist gebruik of onjuiste installatie, worden er kosten in rekening gebracht, ook tijdens de garantietermijn. Probleem Mogelijke oorzaak · De stekker zit niet in het stopcontact · De Start toets is niet ingedrukt. · Er is geen programma geselecteerd · De vuldeur staat open · De zekering of de reststroomonderbreker in de zekeringenkast (huisinstallatie) is defect · Verkeerde programma geselecteerd · Pluizenfilter verstopt Droogresultaten niet naar tevredenheid · Verkeerde hoeveelheid wasgoed · Wasgoed niet voldoende gedroogd · Aanslag op de binnenkant van de trommel of op de trommelribben De droogcyclus duurt ongewoon lang · Luchtstroom ventilatie geblokkeerd · Pluizenfilter verstopt De vuldeur kan niet gesloten worden · Pluizenfilter niet geplaatst en/of filterdeksel niet op zijn plaats vastgeklikt Oplossing Steek de stekker in het stopcontact · Druk op de toets Start · Selecteer een programma · Sluit de deur · Controleer de zekering of reststroomonderbreker. Storingen kunnen worden verholpen door een elektricien · Selecteer een ander (tijd) programma voor de volgende droogcyclus · Het pluizenfilter reinigen · Houd u aan de aanbevolen hoeveelheid · Centrifugeer het wasgoed voldoende · Maak de binnenkant van de trommel en de trommelribben schoon · Maak de N- ventilatieslang recht en/of maak de luchtleidingen schoon · Het pluizenfilter reinigen · Plaats het pluizenfilter en/of klik het filterdeksel op zijn plaats De droger werkt niet goed 16 136904560_916093890_NL. qxp 2007-11-26 09:44 Page 17 Probleem De droger beëindigt de droogcyclus automatisch: het controlelampje End gaat kort na het starten van het programma branden Mogelijke oorzaak Oplossing · Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bijvoorbeeld Extra droog in plaats van Kastdroog) · Controleer de programmakeuze: gebruik de Lage temperatuur -toets alleen voor hoeveelheden wasgoed tot maximaal 3 kg. · Verminder laadvolume · Centrifugeer het wasgoed beter · Te weinig wasgoed of wasgoed te droog voor het geselecteerde programma · Lage temperatuur - toets ingedrukt en hoeveelheid wasgoed te groot Bij het drukken op een toets, gaat deze een paar keer knipperen. · Te veel wasgoed in de trommel · Wasgoed te nat Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Noteer alvorens te bellen het model, serienummer en de aankoopdatum van de machine: de Klantenservice zal om deze informatie vragen. Als u de hulp van een monteur inroept voor een storing die voorkomt in de bovenstaande lijst of voor het repareren van een storing die het gevolg is van onjuist gebruik of onjuiste installatie, worden er kosten in rekening gebracht, ook tijdens de garantietermijn. 1206 17 136904560_916093890_NL. qxp 2007-11-26 09:44 Page 18 Technische gegevens Technische gegevens Afmetingen Aansluitspanning totale vermogen zekering Diepte met vuldeur open Maximale belading Gebruik Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23/EEC, van 19-02-1973 - Laagspanningsrichtlijn - 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC Richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn 92/31/EEG - 93/68/EEG van 22. 07. 1993 CE-Markeringsrichtlijn Katoen Synthetica (kreukherstellend) Breedte Hoogte Diepte 60 cm 85 cm 58 cm Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van de machine. 109 cm 6 kg 3 kg Huishoudelijk + 5°C + 35°C 18 136904560_916093890_NL. qxp 2007-11-26 09:44 Page 19 Verbruikswaarden Verbruikswaarden (*) Programmaduur (in minuten) 97 84 32 6 kg 3 kg Energie verbruik (in kWh) 3, 3 2, 9 1, 15 Toeren per minuut 1000 1400 1200 Programma Katoen kastdroog 1) Katoen kastdroog 1) Synthetica kastdroog 2) Max. belading: 1) Katoen belading: 2) Synthetica belading: De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden. 19 136904560_916093890_NL. qxp 2007-11-26 09:44 Page 20 Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal De materialen met het symbool kunnen gerecycled worden. Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers. Machine Breng uw oude machine naar speciaal daarvoor bestemde inzamelpunten. Oude apparaten Het symbool op het apparaat of op de verpakking geeft aan dat dit product niet behandeld mag worden als gewoon huishoudelijke afval In plaats daarvan moet het naar een inzamelpunt worden gebracht dat geschikt is voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op correcte wijze wordt verwerkt help u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, de afvalverwerkingsdienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product heeft aangeschaft. [. . . ] De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZTB270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZTB270 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag