Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTB160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTB160. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZTB160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTB160 te teleladen.


ZANUSSI ZTB160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (217 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZTB160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij luchtafvoerdrogers is afvoer naar buiten via een tegen regen- en windinslag beschermde doorvoer (door venster of muur) naar buiten de beste afvoermethode. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE. VEILIGHEID Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen ervan te veranderen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is voor een klein kind niet onmogelijk om in de trommel te kruipen. [. . . ] Is het vertrek op een sterke centrale afzuiging aangesloten, dan kan die afzuiging problemen veroorzaken. Is de benodigde droogtijd veel te lang, schakel de afzuiging dan uit of sluit het afzuigrooster af tijdens het in werking zijn van de droger. Indien de droger tussengebouwd wordt, overtuigt u zich er dan van dat de afvoerslang niet geknikt kan raken. Bij een gedeeltelijk geknikte of beknelde slang zal de benodigde droogtijd toenemen en daarmee ook het energieverbruik. Bij een totaal geblokkeerde slang schakelt een interne beveiliging tegen oververhitting het verwarmproces automatisch uit. Raadpleeg in dit geval ELGROEP FABRIEKSSERVICE. 7 NEDERLANDS Houd de slang zo kort mogelijk en met zo weinig mogelijk bochten. Een erg lange slang beïnvloedt de werking van de wasdroger nadelig en geeft kans op vorming van condenswater binnen de slang. 125981030. qxp 2004-12-21 10:15 Page 8 Wijzigen van de deurdraairichting Het kan wenselijk zijn om de draairichting van de deur om te keren. Deze wijziging mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Verwijder de deur, compleet met scharnier, door de beide schroeven (1) los te draaien. Druk de twee vleugeltjes van de schakelstift (2) naar elkaar toe en trek de schakelstift uit de deur (fig. Breng nu de schakelstift (2) en de dummy (3) op de tegenover gestelde plaats, weer aan (fig. Verwijder de kunststof afdekplaat (4), door middel van de beide schroeven (fig. B). 2 3 P0283 1 4 A 4 1 2 3 P0748 B Elektrischer Anschluss Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an 220-230 V (50 Hz) erfolgen. Deze toets kan in alle droogprogramma's, ook de tijdprogramma's, ingeschakeld worden. 5 Toets "zoemer uit" Druk deze toets voortijds in als u niet wilt dat de machine aan het begin en tijdens de antikreukfase een zoemtoon laat horen. Het betreffende lampje licht op. 6 Toets "start" Na instelling van het programma drukt u op deze toets om het programma te starten. Indien de deur tijdens de afwerking van het programma geopend wordt, moet deze toets na het sluiten van de deur weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten. De start-toets moet ook ingedrukt worden als een stroomonderbreking geweest is. 9 8 Programmakiezer De programmakiezer kan rechtsom en linksom gedraaid worden. U hebt de keuze uit automatische droogprogramma's A-H en de op tijd drogen programma's 60-30 min voor het nadrogen van enkele kledingstukken. Om een programma te annuleren draait u de programmakiezer op "0". NEDERLANDS 1 23 45 67 8 125981030. qxp 2004-12-21 10:16 Page 10 Automatische droogprogramma's Soort textiel Droogtegraad Belading in kg drooggewogen wasgoed 0, 6 0, 6 Katoen en linnen 0, 6 0, 6 6 Programmakeuze A B (*) C D (*) E 2, 5 Synthetica 2, 5 2, 5 F G (*) H Op tijd droogen Soort textiel Tijdsduur in min. Belading in kg drooggewogen wasgoed 6 2, 5 Programmakeuze Katoen en linnen Synthetica (*) Programma's volgens CEI 1121. 60 30 60' 30' De droogduur hangt af van verschillende faktoren: - soort wasgoed - vulgewicht - centrifugetoerental. Belading Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander hulpmiddel: katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen synthetica: halfvolle belading fijne was: éénderde van de trommel 10 125981030. qxp 2004-12-21 10:16 Page 11 Praktische tips Maximaal vulgewicht benutten! [. . . ] Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel. Het wordt door de wind weggeblazen als u het wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis droogt. Eenvoudige storingen Het is de moeite waard om vóór u de servicedienst belt, even de volgende punten te controleren: De droger start niet Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, belt u dan de servicedienst. Houd het modelnummer en het productnummer bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen. De vuldeur is niet goed gesloten. Probeerde u de droger te starten terwijl de wasautomaat ook (op dezelfde groep) AAN staat? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZTB160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZTB160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag