Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZPM768N1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZPM768N1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZPM768N1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZPM768N1 te teleladen.


ZANUSSI ZPM768N1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (828 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZPM768N1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Prosíme Vás, vlepte tento typový ¹títek do návodu k pou¾ití. P Estimado Cliente PL Na tabliczce znamionowej podano parametry urz±dzenia. Po ustawieniu urz±dzenia w zabudowie tabliczka bêdzie niewidoczna, dlatego dol±czono drug± tabliczkê znamionow± któr± nale¿y wkleiæ do instrukcji obs³ugi. Uma vez que a placa sinalética do seu aparelho, com informações e caracterísicas importantes, ficou inacessível depois de o aparelho estar encastrado, nós damos-Ihe uma segunda. Pedimos-Ihe que cole esta placa sinalética nas suas instruções de serviço. FIN Hyvä asiakas! Koska tämän laitteen tyyppikilpi kaikkine tärkeine tietoineen on asentamisen jälkeen piilossa, pyydämme Teitä liittämään tämän tyyppikilven oheisen kaksoiskappaleen käyttöohjeeseen. 3 NL Inbouw Het inbouwen en aansluiten mag alleen door een erkende vakman worden uitgevoerd. [. . . ] 3 NL Inbouw Het inbouwen en aansluiten mag alleen door een erkende vakman worden uitgevoerd. De wettelijke voorschriften en de aansluitvoorwaarden van het lokale elektriciteitsbedrijf moeten daarbij worden opgevolgd. elektrische installaties ook de gebruiker verantwoordelijkheid voor een correcte montage en een juist gebruik. Om aanraking met spanningvoerende delen te voorkomen, mogen de apparaten uitsluitend in gemonteerde toestand in gebruik worden genomen. Afmetingen Het apparaat moet in een afgesloten deel van het keukenblok gemonteerd worden. het aanrecht afgedekt, terwijl aan weerszijden ervan de tussenwanden en aan de onderkant een bodemplaat de afsluiting vormen. Zodoende wordt een inbouwruimte van minimaal de volgende afmetingen verkregen: hoogte x breedte x diepte: 80 x 396 x 200 mm Waarschuwing: Opdat de schakelkast goed in de opening van de voorplaat vastgezet kan worden, moet de voorplaat minimaal 16 mm dik zijn. Het is van essentieel belang, dat de uitsnijdingen waarin de schakelkast wordt aangebracht, nauwkeurig in acht worden genomen. Het inbouwen van het glaskeramische-kookplateau of van de gietijzeren kookplaat in het aanrechtblad wordt in een aparte instructie besproken. Aansluitkabel naar de aansluitdoos voeren en aansluiten volgens het aansluitschema op het toesteldeksel. Let op dat de verbinding tussen de kookplaat en de schakelkast juist is. Deze beschrijving geldt alleen voor glaskeramische kookplaten met tweekringsverwarming. Bij koppeling van de schakelkast met een gietyzeren kookplaat of met een glaskeramische kookplaat zonder tweekringsverwarming is de eindaanslagschakelaar van de regelschakelaar zonder functie. In dit geval geldt dezelfde beschrijving als voor de «normale» regelschakelaar; met dien verstande dat de schakelaar niet verder dan de eindaanslag gedraaid mag worden. 24 6 5 Bij kombinatie van de inbouwschakelkast met een glaskeramische kookplaat die voorzien is van een tweekringsverwarming, kan met deze schakelaar of één of beide verwarmingskringen van de tweekringskookzone ingeschakeld worden. 2 3 4 6 5 6 5 6 5 6 5 9 8 7 De warmteregelaar Met de warmteregelaar kan men steeds precies de warmtegraad aangeven, die men wenst. De warmregelaar heeft twee regelbereiken, die een onderverdeling in de kooktemperaturen markeren. Het gebied van «0» tot de eerste tussenstand «5» is bedoeld om de gerechten warm te houden of door te laten koken. Vanaf «5» tot het maximum «10» is bedoeld voor het opwarmen of aan de kook brengen van de gerechten. Het wordt aanbevolen bij het aan de kook brengen de hoogste stand «10» in te stellen. Gerechten met een kooktijd tot 20 minuten kunt u, na het aan de kook brengen in stand «10», gaar laten koken bij uitgeschakelde stroom in stand «0». Gerechten met een langere kooktijd laat u op een stand in het doorkook-, resp. warmhoudbereik gaar koken. 1 0 10 2 9 3 8 4 7 6 5 25 Het juiste kookgerei Het is belangrijk pannen met een vlakke bodem te gebruiken (de speciaal voor elektrisch koken gemaakte pannen), omdat oneffen pannen de warmte van de kookplaat slechts ten dele absorberen en daardoor langere kooktijden veroorzaken. [. . . ] Gerechten met een langere kooktijd laat u op een stand in het doorkook-, resp. warmhoudbereik gaar koken. 1 0 10 2 9 3 8 4 7 6 5 25 Het juiste kookgerei Het is belangrijk pannen met een vlakke bodem te gebruiken (de speciaal voor elektrisch koken gemaakte pannen), omdat oneffen pannen de warmte van de kookplaat slechts ten dele absorberen en daardoor langere kooktijden veroorzaken. Om dezelfde reden moet u niet te kleine pannen gebruiken, maar pannen die eenzelfde diameter als de kookplaat hebben. Dit is de juiste pan. Hij heeft een dikke, vlakgedraaide bodem, neemt de warmte van de kookplaat goed op en beschermt daardoor de kookplaat tegen oververhitting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZPM768N1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZPM768N1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag