Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOB592XQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOB592XQ. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOB592XQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOB592XQ te teleladen.


ZANUSSI ZOB592XQ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1239 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZOB592XQ (782 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOB592XQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onder het hoofdstuk «Speciaal voor de installateur» vindt u de betreffende aanwijzingen. Om beschadigingen tijdens het transport en het inbouwen te voorkomen zijn een aantal delen bedekt met een kunststof folie. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit appaarat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Tijdens het gebruik Het is gevaarlijk om, in welke vorm danook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Op het moment van het openen van de ovendeur, gedurende de bereidingsfase of aan het einde hiervan, oppassen met de hete lucht die uit de oven komt. [. . . ] De resterende baktijd hangt sterk af van de soort en hoeveelheid garnituur. Roerdeeg moet moeilijk van de lepel gaan; de baktijd wordt anders onnodig lang door teveel vocht. Onder- en bovenelement De warmte komt van de bodem en van het plafond van de oven. Vergt het gerecht meer warmte van boven dan van onder, plaats het draagrooster of blik dan in hogere geleiderichels. Daarbij kan de oven-funktieschakelaar op alleen boven of alleen onder gedraaid worden. Raadgevingen voor het bakken en braden Vlees dat gebraden wordt moet niet minder dan 1 kg wegen; kleinere stukken kunnen uitdrogen. Donker vlees dat van buiten gaar maar van binnen rose of rood moet blijven vergt een hoge temperatuur (200-220°C). Licht vlees, gevogelte en vis, vergt daarentegen een lage temperatuur (150-175°C). Sausen alleen bij een korte braadtijd direkt toevoegen, in andere gevallen in het laatste half uur. Of het vlees gaar is probeert u met een lepel: laat het zich niet indrukken, dan is het gaar. Rosbief en biefstuk, dat van binnen rose moet blijven, snel bij hoge temperatuur braden. Bij braden zonder schaal, direkt op het rooster, een lekschaal in de onderste richels plaatsen. Gebruik van de grill Bijna alle vleessoorten kunnen gegrilleerd worden, behalve rollades gehakt vlees en bepaalde magere stukken wild. Vlees en vis aan beide kanten met olie invetten en op het grillrooster leggen. Vervang het lampje door eenzelfde model, 230V/15W met E14-fitting, bestand tegen een temperatuur van 300°C. Afb. 6 FO 0030 26 Speciaal voor de installateur Het inbouwen en installeren dient volgens de landelijke normen en plaatselijke voorschriften te geschieden. Iedere tussenkomst na de aansluiting dient gedaan te worden met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Alleen een van de volgende types snoer mag worden gebruikt: H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F(T90), H05 BB-F. Aan het snoer moet een geschikte stekker worden gemonteerd. Aansluiting van de stroomtoevoer Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting aan 230 V/50 Hz (Afb. Waarschuwing: Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. Elektrische aansluiting Let op: de aansluiting moet worden uitgevoerd met in acht neming van de huidige normen; de zekeringen in de huisinstallatie moeten de lading van het apparaat kunnen dragen (zie het typeplaatje); het stopcontact moet zijn voorzien van een deugdelijke aardleiding, volgens de huidige normen en wetten; het voor de aansluiting gebruikte stopcontact moet makkelijk bereikbaar zijn. zorg ervoor dat in de elektrische huisinstallatie een installatie-automaat of groepschakelaar met smeltzekering wordt geïnstalleerd zodat het apparaat met een contactopening van min. De schakelaar mag de geelgroene aardedraad nooit op enig punt verbreken. De geelgroene aardedraad dient 2-3 cm langer te zijn dan de andere draden. [. . . ] Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorWaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOB592XQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOB592XQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag