Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOB181NC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOB181NC. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOB181NC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOB181NC te teleladen.


ZANUSSI ZOB181NC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2423 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZOB181NC (1219 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOB181NC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onder het hoofdstuk «Speciaal voor de installateur» vindt u de betreffende aanwijzingen. Om beschadigingen tijdens het transport en het inbouwen te voorkomen zijn een aantal delen bedekt met een kunststof folie. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit appaarat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Wees voorzichtig om aanraking van de verwarmingselementen binnenin de oven te voorkomen. [. . . ] De oven wordt volgens de ingestelde programma's in- en uitgeschakeld. Functie "kookwekker" De kookwekker geeft aan het einde van een ingestelde tijd een akoestisch signaal, maar de oven blijft ingeschakeld, als hij in gebruik is. Dan toets " " of " " indrukken (maximum: 2 uur en 30 minuten). Nadat de tijd is ingesteld, 5 seconden wachten: het lampje "kookwekker" gaat branden. Na afloop van de ingestelde tijd begint het lampje te knipperen en er klinkt een akoestisch signaal. Door herhaaldelijk indrukken van toets functie "kookwekker" kiezen. Het lampje begint te knipperen en het display geeft de resterende tijd aan. Toets " " indrukken tot op het display "0:00" verschijnt. Na 5 seconden gaat het lampje uit en het display geeft weer de dagtijd aan. 31 Uitschakelen display van het 1. Om het display weer in te schakelen, een willekeurige toets indrukken. Het display kan alleen worden uitgeschakeld als er geen andere functies zijn ingesteld. 32 Praktische tips Alle bereidingen doet u met gesloten ovendeur. Deze oven is voorzien van een exclusief bereidingssysteem dat een natuurlijke luchtcirculatie genereert met voortdurend hergebruik van de bereidingsstoom. (**) De aangegeven bereidingstijden houden geen rekening met de voorverhitting. Het is aangewezen de oven ongeveer 3-5 minuten voor te verhitten alvorens de bereiding te starten. 36 Onderhoud Voor het reinigen de oven uitschakelen en laten afkoelen. Het apparaat mag niet met een hete stoom- of een stoomstraalreiniger wordenschoongemaakt. Verwijderen van de ovendeur Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelijk verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (Afb. 5); 3) Sluit de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (Afb. Maak de binnenkant van het glas alleen schoon met warm water en een zachte doek. Om de deur weer in elkaar te zetten en in de oven te plaatsen volgt u de omgekeerde procedure. Belangrijk Overtuig u ervan dat de oven van het lichtnet is afgeschakeld voordat u deze gaat reinigen. Maak de geëmailleerde delen schoon met heet water en een huishoudschoon-maakmiddel. Roestvrijstaaldelen en het glasvenster met een zachte doek droogwrijven. Hardnekkige vlekken op roestvrijstaal kunt u met warme azijn verwijderen. De emaillering is van hoge kwaliteit en praktisch ongevoelig voor inwerking door vreemde stoffen. [. . . ] Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorWaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOB181NC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOB181NC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag