Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKH7014X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKH7014X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKH7014X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKH7014X te teleladen.


ZANUSSI ZKH7014X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (402 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKH7014X (393 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKH7014X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd raken. · Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen. · Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd. · De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege pan op staat. Veiligheid voor kinderen · Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. [. . . ] scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. · Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek. 4 Beschrijving van het apparaat Uitrusting kookplaat Eénkringskookzone 1200W Eénkringskookzone 1800W Eénkringskookzone 2300W Bedieningsveld Eénkringskookzone 1200W Uitrusting bedieningsveld Kookzone en kookstand kiezen Indicatie Aan/uit 5 Touch-control-sensorvelden Het apparaat wordt bediend door middel van touchcontrol-sensorvelden. Functies worden aangestuurd door het aanraken van de sensorvelden en bevestigd door indicaties. De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken. Sensorveld Aan/uit Instellingen verhogen Instellingen verlagen Functie Apparaat in- en uitschakelen Kookzone kiezen Kookstand verhogen Kookstand verlagen Indicaties Indicatie Beschrijving Kookzone is uitgeschakeld Kookstanden Fout Restwarmte Kinderbeveiliging Kookstand is ingesteld Er is een storing opgetreden Kookzone is nog warm Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld ¾ ¿-Ç ER h l Restwarmte-indicatie 1 Waarschuwing! 3 Restwarmtewarmhouden van gerechten. het kan worden gebruikt voor smelten en Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Let op de h restwarmte-indicatie. 6 Bediening van het apparaat Apparaat in- en uitschakelen Bedieningsveld Inschakelen Uitschakelen 2 seconden aanraken 1 seconde aanraken Indicatie ¾ / punt knippert h / geen Kookzone kiezen Bedieningsveld Kiezen aanraken Indicatie ¾ Punt brandt 3 Bij de geselecteerde kookzone wordt dekookpunt weergegeven. Daarna moet voor deze zone binnen 6 seconden een kookstand worden ingesteld, anders moet de kookzone opnieuw worden geselecteerd. Kookstand instellen 3 Na het kiezen van de kookzone het sensorveld even loslaten. Bedieningsveld Verhogen Verlagen Uitschakelen aanraken aanraken en tegelijk aanraken Indicatie ¾ tot Ç Ç tot ¾ ¾ 3 Na geannuleerd zonder invoerde punt. deOm op6 seconden wordt selectie en verdwijnt nieuw in te stellen dient u de gewenste kookzone opnieuw te selecteren. 7 Kinderbeveiliging gebruiken De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat. 3 Om het kinderslot de te volgen stappenuit te te overbruggen of schakelen, moeten achtereenvolgens worden uitgevoerd. Tussen de beschreven stappen mogen geen andere sensorvelden worden aangeraakt. Reparaties aan het apparaat 3 Bij een servicetechnicus ookwordt het bezoek onjuiste bediening van de tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. 13 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. W 14 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De geldende wetten, voorschriften, richtlijnen en normen in het land van gebruik moeten worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige en volgens de voorschriften uitgevoerde recycling enz. ). De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en meubels moet worden gehandhaafd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden tegen vochtigheid. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel worden aangebracht. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. [. . . ] · Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur. · · · · Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. 1 WAARSCHUWING! Beschadigingen door elektrische stroom. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKH7014X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKH7014X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag