Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2402. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2402 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2402 te teleladen.


ZANUSSI ZI2402 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (313 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2402

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen scherpe voorwerpen tegen zo'n wand of vlak en schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of ijs aft. Lekkage ken het gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare schade aan het apparaat en bederf van de levensmiddelen veroorzaakt. Plaats geen koolzunrhoudende of mousserende dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud exploderen. s s AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok bloot kunnen staan. s Onderhoud / Reparatie s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoogd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Desalniettemin moet het verschrotten van het apparaat volgens de ten tijde van het verschrotten en/of recyclen geldende regels gebeuren . De materialen in dit apparaut die voorzien zijn van het symbool t zijn geschikt voor recycling. 24 INHOUD Installatie s s s NL 29 30 30 31 31 31 31 31 25 25 25 26 28 28 29 s s s Verplaatsbare platen Verplaatsbare deurvakken Het ontdooien Plaats van opstelling Reiniging van de binnenkant Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw Elektrische aansluiting Onderhoud s s s Periodieke reiniging Tijdelijk buiten gebruik stellen Vervangen van de lamp s Technische gegevens Het gebruik s s s Storingen Garantiebepalingen en Service 32 Ingebruikname Temperatuurinstelling Koelen van levensmiddelen 29 29 29 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, den is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. NL Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelIjkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlIjn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio- ontstoring. Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (T- Klasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (NKlasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Belangrijk De steker mag alleen geplaatst worden in een geuard stopkontakt. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen 25 Aanwijzingen voor de gelategreerde inbouw Nismaten Model ZI 2410 Hoogte Diepte Breedte 1225 mm min. 1 Als transportbeveiliging zijn asn beide scharnierkanten scharnierpennen asngebracht. Afhankelijk van de gewenste deurdresirichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand «O>> te draaien. Attentie Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de kompressor kontinu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat minder koude stand, zodat automatische ontdooing kan plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens energie. Verplaatsbare platen De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat u de platen naar wens op verschillende hoogten kunt plaatsen. Fig. 10 Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: Plaats geen warme of dampende spjzen of dranken in de koelruimte; D040 29 Fig. 11 Verplaatsbare deurvakken De deurvakken kunnen op verschillende hoogten geplaatst worden; dit doet u door ze naar u toe te trekken (zie Fig. 12 D192 Het antdooien De verdamper van het koelgedeelte wordt tijdens het functioneren van het apparaat langzaam rijp bedekt. De rijp, die fungeert als thermische isolatie en de koude overdracht belemmert, dient verwijderd te worden. Gebeurt dit niet, dan wordt het apparaat minder gekoeld en neemt het energieverbruik toe. Voor het ontdooien als volgt te werk gaan: de dop van het afvoergat, onder de afvoerlade verwijderen; een bakje voor het opvangen van het dooiwater onder het gat plaatsen; op de knop in het midden van de thermostaat drukken; na het ontdooien slaat de machine automatisch oprieuw aan, u dient echter het bakje met dooiwater te verwijderen en de afsluitdop weer aan te brengen. Het vaak openen van de deur begunstigt de rijpvorming, vooral in het bovenste gedeelte van het apparaet. Voor het reinigen van het ijsvak de afvoerlade verwijderen door deze naar voren to trekken en 90° te draaien zoals in de tekening te zien is. Fig. [. . . ] Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zjn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2402 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag