Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2315RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2315RV. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2315RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2315RV te teleladen.


ZANUSSI ZI2315RV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (680 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2315RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking. Adres Servicedienst: Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS Il est très important que cette notice d'utilisation soit gardée avec l'appareil pour toute future consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation suive l'appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs. [. . . ] La température très basse à laquelle ils se trouvent peut provoquer des brûlures: indiquez sur chaque paquet la date de congélation, afin de pouvoir contrôler le temps d'entreposage; · · Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw Nismaten Hoogte Diepte Breedte (1) (2) (3) 1446 mm 550 mm 560 mm 50 mm min. 200 cm2 · Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. D567 · 540 50 · De nis moet tevens voorzien zijn van een luchtkanaal met de volgende afmetingen: diepte 50 mm 3 2 1 · breedte 540 mm 20 PR01 37 INSTALLATIE Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. Attentie Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. ENTRETIEN Débranchez l'appareil avant toute opération. Attention: Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigérant; I'entretien et la recharge ne doivent done être effectués que par du personnel autorisé. Nettoyage N'utilisez jamais d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil; vous risquez de l'endommager. Nettoyez périodiquement l'intérieur de votre appareil avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude. Dépoussiérez le condenseur situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. L'élévation de température des denrées congelées peut diminuer leur durée de conservation. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met de dop; bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; 5. ramenez le bouton du thermostat sur la position désirée ou rebranchez l'appareil. Après 2-3 heures de fonctionnement l'appareil est à nouveau prêt à la conservation des produits surgelés. of steek de steker weer in het stopcontact. Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Si l'appareil marche mal, il faut contrôler · · · · si la fiche est bien branchée à la prise de courant et si l'interrupteur est éteint; s'il n'y a pas de panne de courant; si les commandes sont bien dans la bonne position; s'il y a des traces d'eau au fond du compartiment et si l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est bouché (voir chapitre "Dégivrage"). Pour que l'intervention soit plus rapide, au moment de l'appel, il vaut mieux indiquer le code du modèle et le numéro d'immatriculation, qui se trouvent sur le certificat de garantie ou sur la plaque d'immatriculation placée à l'intérieur de l'appareil, à gauche et en bas. STORING Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert, kontroleer dan: · · · · of de steker goed in het stopcontact zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; en indien er water op de bodem van de koeler ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie hoofdstuk "Het ontdooien"). Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst. [. . . ] Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton enzovoorts. Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even. Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) nooit in de kast, tenzij dat door de fabrikant goedgekeurd is. Onderhoud / Reparatie · Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2315RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2315RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag