Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI230Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI230Z. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI230Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI230Z te teleladen.


ZANUSSI ZI230Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (496 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZI230Z (180 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI230Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZI 230 Z BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 350-03 WARNUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE Es ist sehr wichtig, daß diese Bedienungsanleitung mit dem betreffenden Gerät aufbewahrt wird. einer anderen Person gegeben werden, so ist es nötig, die Anleitung beizufügen, damit der neue Besitzer über den Betrieb des Gerätes bzw. Sollte dieses Gerät mit Magnet-Türverschluß als Ersatz für ein altes Gerät dienen, das noch mit einem Schnappschloß ausgerüstet ist, so machen Sie bitte dieses Schloß unbrauchbar, bevor Sie das Gerät beiseite stellen oder zum Müll geben. Sie verhindern damit, daß spielende Kinder sich selbst einsperren und damit in Lebensgefahr kommen. [. . . ] N'employez pour cela que la spatule en plastique livrée avec l'appareil. De même, ne décollez jamais les bacs à glace avec un couteau ou tout autre objet tranchant. Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur/compartiment à basse température, elles pourraient exploser. Protection de l'environnement Cet appareil ne contient pas, dans son circuit de réfrigérant et ses matières isolantes, de gaz réfrigérant nocifs à la couche d'ozone. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures urbaines et la ferraille. Il faut éviter d'endommager le circuit de réfrigérant, surtout à l'arrière de l'appareil, près de l'énchangeur thermique. Vous pouvez vous renseigner sur les centres de ramassage auprès de votre bureau municipal. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables. General Safety · This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the product. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Before any cleaning or maintenance work is carried out, be sure to switch off and unplug the appliance. Care should be taken when moving it Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance. Take utmost care when handling your appliance so as not to cause any damages to the cooling unit with consequent possible fluid leakages. There must be adequate ventilation round the back of the appliance and any damage to the refrigerant circuit must be avoided. For freezers only (except built-in models): an ideal location is the cellar or basement. Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances. · · Service Centre, and always insist on genuine spare parts. This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians. · · · · · · Use · The domestic refrigerators and freezers are designed to be used specifically for the storage of edible foodstuffs only. Best performance is obtained with ambient temperature between +18°C and +43°C (class T); +18°C and +38°C (class ST); +16°C and +32°C (class N); +10°C and +32°C (class SN). Warning: when the ambient temperature is not included within the range indicated for the class of this appliance, the following instructions must be observed: when the ambient temperature drops below the minimum level, the storage temperature in the freezer compartment cannot be guaranteed; therefore it is advisable to use the food stored as soon as possible. · · Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. Manufacturers' storage recommendations should be strictly adhered to. The inner lining of the appliance consists of channels through which the refrigerant passes. [. . . ] Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI230Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI230Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag