Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2304/2T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2304/2T. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2304/2T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2304/2T te teleladen.


ZANUSSI ZI2304/2T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (642 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2304/2T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wir bitten Sie daher, diese aufmerksam zu lesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Sicherheit · Dieses Gerät wurde hergestellt, um von Erwachsenen benutzt zu werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß Kinder es nicht anfassen oder es als Spielzeug verwenden. Es ist gefährlich, die Eigenschaften dieses Gerätes zu ändern. äußeren Reinigung des Gerätes sowie beim Auswechseln der Glühlampe (bei damit ausgestatteten Geräten) das Gerät spannungslos machen. [. . . ] Den Thermostatknopf wieder in die gewünschte Stellung drehen bzw. in Betrieb genommen wurde, können tiefgefrorene Lebensmittel darin zurückgelegt Achtung: Benutzen Sie niemals Metallgegenstände, um die Reifschicht abzukratzen, damit eine Beschädigungen des Gerätes vermieden werden kann. Benutzen Sie kein mechanisches oder anderes Mittel für einen schnelleren Abtauprozeß mit Ausnahme der vom Hersteller empfohlenen. Ein Temperaturanstieg der Tiefkühlkost während des Abtauens könnte die Aufbewahrungsdauer verkürzen. Plaatblokkering Uw apparatuur is voorzien van blokkeringen, waardoor de platen tijdens het transport op hun plaats blijven. Handel als volgt om deze te verwijderen: Beweeg de blokkeringen in de richting van de pijl, til de glasplaat aan de achterkant op en duw deze in de richting van de pijl tot deze los raakt en verwijder de blokkeringen. A STÖRUNGEN B Falls das Gerät Störungen aufweisen sollte, überprüfen Sie zuerst folgendes: · Steckt der Netzstecker in der Steckdose?Befindet sich der Hauptschalter der elektrischen Anlage in der richtigen Stellung?Wasserpfütze auf dem Boden des Kühlfaches: Abtauwasserloch verstopft?(siehe Abschnitt "Abtauen") · · · · · Sollten Sie nach o. e. Prüfungen zu keinem Resultat kommen, so wenden Sie sich bitte an unseren nächsten Kundendienst. Um ein rasches Beheben des Schadens zu ermöglichen, ist es beim Anruf an den Kundendienst notwendig, die Modell- und Seriennummer anzugeben, die Sie dem Garantieschein oder dem Typenschild (­ linke Seite ­ unten) entnehmen können. C 36 9 INSTALLATION Aufstellung Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen aufgestellt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Dieses Gerät entspricht der folgende EWG Richtlinie: - 87/308 EWG vom 2. 6. 87 (DeutschlandAusführung) bzw. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. 10 35 ONDERHOUD Neem vóór iedere handeling altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos. Belangrijk: Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. Türanschlagwechsel Geprolongeerde stilstand Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren: · · · neem de steker uit de wandcontactdoos; verwijder alle spijzen en dranken uit de kast; laat de kast geheel ontdooien en maak de binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed schoon; laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van onaangename geur te voorkomen. Das Gerät wird mit Türanschlag von rechts oder von links geliefert. Falls einen gegenüberliegenden Türanschlag erfordert wird; gehen Sie wie folgt vor bevor Sie das Gerät einbauen. Mittlere Scharnier und Abdeckstöpsel abschrauben und auf gegenüberliegende Seite wieder anschrauben. Oberen Scharnierstift mit den Kunstoffteil und auf gegenüberliegende Seite wieder anmontieren. Untere Scharnierstift abschrauben und Kunstoffteil entfernen und auf gegenüberliegende Seite wieder anmontieren. Schoonmaken Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het schoonmaken van het apparaat; dit zou beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. · Vervangen van de lamp Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze bereikbaar: · · Schroef het afschermkapje los; verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie figuur). Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje met hetzelfde vermogen. Het maximale vermogen is op het afschermkapje aangegeven. D411 50 mm Montageanleitung für den integrierten Einbau Nischenmaße Höhe Tiefe (1) (2) 1446 mm 550 mm 560 mm D567 min. 200 cm2 Breite (3) Aus Gründen der Sicherheit muß eine Mindestbelüftung gesichert sein, wie aus der Abb. hervorgeht. [. . . ] . 16 Utilisation - Nettoyage - Mise en service - Réglage de la température - Réfrigération - Congélation . . 18 Utilisation - Glaçons - Décongélation - Tablettes amovibles - Positionnement des balconnets . de la contre-porte - Glaçons - Décongélation - Calendrier de congélation . . 19 Conseils -Conseils pour la réfrigération -Conseils pour la congélation -Conseils pour la surgélation . 20 Entretien - Nettoyage - Arrêt prolongé - Changement de l'ampoule . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2304/2T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2304/2T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag