Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2302/2T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2302/2T. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2302/2T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2302/2T te teleladen.


ZANUSSI ZI2302/2T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (550 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2302/2T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIGORIFEROCONGELATORE ZI 2302/2T BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING LIBRETTO ISTRUZIONI 2222 315-14 Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. [. . . ] Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 87/308 EG-richtlijnvan 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Arrêt prolongé Lorsque l'appareil doit rester à l'arrêt pendant un certain temps, prenez les précautions suivantes: débranchez la prise de courant; videz l'appareil; dégivrez-le et nettoyez-le à fond; laissez les portes entrouvertes pour faire circuler de l'air, de façon à éviter les mauvaises odeurs. Changement de l'ampoule L'ampoule d'éclairage dans le compartiment réfrigérateur est accessible si on effectue les opérations suivantes: · · dévissez la vis de fixation du plafonnier; décrochez la partie mobile en exerçant une pression sur celle-ci comme indiqué dans la figure. Roosterblokkering Uw apparatuur is voorzien van blokkeringen, waardoor de roosters tijdens het transport op hun plaats blijven. Handel als volgt om deze te verwijderen: Til het rooster aan de achterkant op en duw het in de richting van de pijl tot het los raakt en verwijder de blokkeringen. B A Lorsque la porte est ouverte, si l'ampoule ne s'allume pas, il faut contrôler qu'elle soit bien vissée; si cela n'élimine pas le problème, mettre une autre ampoule qui ait la même puissance. La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur. D411 36 21 Dégivrage Le dégivrage du compartiment réfrigérateur s'effectue automatiquement, à chaque arrêt du compresseur. L'eau de dégivrage est évacuée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil où elle s'évapore. Nous recommandons de nettoyer périodiquement l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage se trouvant dans la partie centrale de la gouttière du compartiment réfrigérateur afin d'éviter que l'eau, en débordant, ne coule sur les denrées stockées dans la cuve. Utilisez à cet effet le bâtonnet se trouvant dans l'orifice. Dans le congélateur, par contre, il faut éliminer le givre à chaque fois qu'il y a une couche épaisse qui s'est formée (de 4 mm environ), en se servant de la spatule en plastique qui est livrée avec l'appareil. Pendant que l'on effectue cette opération, il n'est pas nécessaire de couper le courant ou d'enlever les denrées qui se trouvent dans le compartiment. Pour effectuer un dégivrage complet procédez de la manière suivante: 1. tournez le bouton du thermostat sur la position «O» ou débranchez l'appareil; 2. enveloppez les denrées dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais; 3. épongez et séchez soigneusement les parois et le fond; Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. Ga als volgt te werk: Important: Pour cette opération n'utilisez jamais d'objet métallique qui risquerait de détériorer l'appareil. [. . . ] Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2302/2T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2302/2T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag