Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2250RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2250RV. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2250RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2250RV te teleladen.


ZANUSSI ZI2250RV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (234 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2250RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHL-GEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST BEDIENUNGSANLEITUNG 2222 178-22/1 MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING This document was created with FrameMaker 4. 0. 4 INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen . 23 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 Transport . blz. 22 Gedrukt op kringlooppapier WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. [. . . ] Deze geur is eenvoudig weg te D023 24 Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schuif dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A). 3 Zet de geleiders (H) op de binnendeur van het meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig. 7 A H 20m D265 m Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. 4 D094 Open de deur van het apparaat en die van het meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90° vormen. Houd de deur van het apparaat en die van het meubel samen en teken de punten van de gaatjes. 8 8mm D D306 C PR34 Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en niswand aan. Plaats de winkelhaken weer boven de geleiders en schroef ze vast d. m. v. Indien een aanpassing van de meubeldeur noodzakelijk is, gebruik dan de sluifgaten. Nadat u die werkzaamheden verricht hebt, is het noodzakelijk te controleren of de deur van de koeler goed sluit. 9 D305 Breng, onder lichte druk, de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. 6 PR35 B D096 25 GEBRUIK Inbedrijfname en temperatuurinstelling Steek de steker in de wandkontaktdoos, open de deur van de koeler en draai de temperatuurregelaar uit de stand «O» in de gewenste stand; dat zal aanvankelijk de positie tussen 3 en 4 zijn. Mogelijk vindt u na verloop van een paar dagen de koelertemperatuur wat te koud; draai de knop dan naar een lager cijfer. Indien u snel een grote hoeveelheid flesjes wilt koelen, draai dan tijdelijk de knop naar een hoog cijfer; vergeet echter niet de knop naar de voor u gebruikelijke stand terug te draaien zodra de flesjes koud genoeg zijn. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand «O» te draaien. Twee zeer belangrijke regels zijn: Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in aanraking komen met reeds ingevroren pakketten. Indien u één en ander boven elkaar wilt plaatsen, plaats dan de in te vriezen pakketten boven de reeds ingevroren pakketten; dat geldt voor alle modellen diepvriesvakken. Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in. Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. [. . . ] U dient wel de stekker uit het stopkontakt te trekken alvorens u de lamp vervangt. 15 Geprolongeerd stilstand Indien u afwezig bent voor een lange periode, trek de stekker dan uit het stopkontakt, ledig, ontdooi en reinig het apparaat en laat de deuren openstaan. D400 STORINGEN Voordat u een beroep doet op uw vakhandelaar of servicedienst, kontroleer het stopkontakt en de smeltveiligheden én de stand van de thermostaat. Als er zich een defekt voordoet kunt u een beroep doen op onze dienst na verkoop. De gegevens van uw toestel vindt u op het identificatieplaatje ter hoogte van de groentela. 29 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2250RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2250RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag