Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2163

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2163. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2163 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2163 te teleladen.


ZANUSSI ZI2163 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (242 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZI2163 (214 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2163

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. De warmte welke het apparaat aan de spijzen en dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de omgeving afgestaan kunnen worden. [. . . ] cm 2 200 D375 C D028 Schuif het apparaat in de nis tot de aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt. 2 A Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en niswand aan. 5 D373 D022 24 Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. Plaats de winkelhaken weer boven de geleiders en schroef ze vast d. m. v. Indien een aanpassing van de meubeldeur noodzakelijk is, gebruik dan de sluifgaten. Nadat u die werkzaamheden verricht hebt, is het noodzakelijk te controleren of de deur van de koeler goed sluit. 9 B D013 Zet de geleiders (H) op de binnendeur van het meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig. 7 PR35 Omkeren draairichting vriesvakdeur H (ZI 2163 - ZI 2243 (Fig. Verwijder het deurtje; de stift (4) zou tijdens deze handeling op de grond kunnen vallen. Schroef slotvanger (3) los en schroef hem op de andere kant weer vast. 10 20m m D094 Open de deur van het apparaat en die van het meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90° vormen. Houd de deur van het apparaat en die van het meubel samen en teken de punten van de gaatjes. 8 8mm 4 3 2 PR34 D164 5 1 25 HET GEBRUIK Ingebruikname Nadat de steker in de wandkontaktdoos gestoken is gaat u als volgt te werk: open de deur en let er op dat de binnenverlichting brandt en uitgaat als de deur, op een kier na, gesloten wordt. Open de deur wederom en draai de thermostaatknop op de rechterbinnenwand, rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand). De koelkast is nu in werking. Koelen van levensmiddelen Het koeldeel (bij het model «koeler» is dat de gehele kast) is bedoeld voor het koelen en koel houden van dranken en het korte tijd bewaren van levensmiddelen welke in normale omgevingstemperatuur anders snel zouden bederven. Teneinde een optimale werking te bevorderen adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: plaats nooitwarme of dampende spijzen in het koeldeel; dek voedsel af met een folie of deksel, speciaal sterk geurende spijzen. Wij geven u enkele belangrijke regels: overtuig u er, in de eerste plaats, van dat het produkt in de winkel in diepgevroren toestand is en breng het vervolgens zo snel mogelijk over naar het vriesvak van uw koelkast; verpak het produkt, voor vervoer in de boodschappentas, eventueel in een oude krant. Indien de koelkast voor het eerst gebruikt wordt, evenzo na een grote schoonmaakbeurt, draai dan de thermostaatknop op de koudste stand en plaats na cirka twee uur de diepvriesprodukten in het vriesvak. Belangrijk Overschrijd de bewaartijd (datum), welke door het betreffende symbool op de verpakking van de diepvriesprodukten is aangegeven, niet. Open de vriesvakdeur zo weinig mogelijk en laat deze zo kort mogelijk open staan. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesprodukten in korte tijd te konsumeren. De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (6 tot 8 uur) en het vriesvak vol is. Deurvakken Voor het verplaatsen of het schoonmaken kunnen de deurvakken uit de deur genomen worden door ze naar vooren te trekken. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 30 Garantie uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: ­ de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; ­ het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; ­ het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; ­ het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2163

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2163 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag