Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2161

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2161. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2161 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2161 te teleladen.


ZANUSSI ZI2161 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (564 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2161

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . Garantiebepalingen en Service . Gedrukt op kringlooppapier 23 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare produkten. [. . . ] Indien het apparaat op een ander voltage wordt aangesloten, is het gebruik van een transformator noodzakelijk. Belangrijk Het apparaat is voorzien van een drie-aderig snoer en steker met aardkontakten. De steker mag alleen geplaatst worden in een wandkontaktdoos (stopkontakt) met (aangesloten en funktionerende) aardkontakten. Indien dat niet het geval is, dient een erkend installateur de kast, op de hem bekende wijze, te aarden of te beveiligen. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Plaats van opstelling In principe kan de kast overal, binnenshuis, worden geplaatst. Echter moet vermeden worden dat de kast, welke zelf ook warmte afgeeft, extra verhit wordt door plaatsing bij een centrale verwarming, kachel of hete schoorsteen. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +16°C en +32°C. Zie voor deurdraairichting en inbouw de betreffende aanwijzingen. Eerste reiniging In de nieuwtoestand kan de binnenkant van het apparaat enigszins «technisch» ruiken. Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle kleefband aan rekken, dozen, korven en dergelijke is verwijderd, de wanden van de binnenkast en deur afnemen met lauw water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel of handafwasmiddel. Met name voor de maximaal toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beeindigd te zijn. Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in. Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. Verpak de levensmiddelen in aluminium-of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals een en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. Verdeel de ingevroren produkten, na het verlopen van de invriestijd, over de andere laden, zodat het bovenste kompartiment weer vrij komt voor nieuwe in te vriezen produkten. Frituur-artikelen kunnen direkt vanuit de vriezer in de frituurpan gedaan worden, de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. [. . . ] Schuif daarna de schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer. Belangrijk De temperatuurstijging van de ingevroren produkten kan natuurlijk de houdbaarheidsduur verminderen. Gebruik nooit metalen voorwerpen; daarmee kunt u onherstelbare schade aan de wanden aanrichten. IJslaatjes In het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd. Maak de onderkant goed droog, anders vriezen de laatjes vast aan datgene waar u ze bovenop zet. 30 ONDERHOUD Reiniging buitenkant Naar behoefte kunt u de buitenkant van het apparaat lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2161

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2161 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag