Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2160. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2160 te teleladen.


ZANUSSI ZI2160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (639 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZI2160 (214 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare produkten. Het gebruik voor andere doeleinden kan schade of letsel tot gevolg hebben. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. [. . . ] Indien dat niet het geval is, dient een erkend installateur de kast, op de hem bekende wijze, te aarden of te beveiligen. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Transport Indien, noodzakelijkerwijs, de kast liggend vervoerd werd, dat wil zeggen met z'n achterkant horizontaal moet met het in bedrijf stellen minstens een halve dag gewachtworden, teneinde de olie de gelegenheid te geven in de kompressor terug te vloeien. Plaats van opstelling In principe kan de kast overal, binnenshuis, worden geplaatst. Echter moet vermeden worden dat de kast, welke zelf ook warmte afgeeft, extra verhit wordt door plaatsing bij een centrale verwarming, kachel of hete schoorsteen. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +16°C en +32°C. Zie voor deurdraairichting en inbouw de betreffende aanwijzingen. Eerste reiniging In de nieuwtoestand kan de binnenkant van de kast enigszins «technisch» ruiken. Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle kleefband aan rekken, dozen, korven en dergelijke is verwijderd, de wanden van de binnenkast en deur afnemen met lauw water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel of handafwasmiddel. Voor de ingebruikname moeten de binnenwanden absoluut droog zijn. 23 Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw Nismaten Modellen ZI 2160 - ZI 2163 Nishoogte Nisdiepte Nisbreedte 880 mm 550 mm 560 mm Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schuif dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A). 3 A Modellen ZI 2240 - ZI 2243 Nishoogte Nisdiepte Nisbreedte 1225 mm 550 mm 560 mm D265 Als transportbeveiliging zijn aan beide scharnierkanten scharnierpennen aangebracht. Afhankelijk van de gewenste deurdraairichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. Ten behoeve van een optimale ventilatie moeten de minimale oppervlakten voor de ventilatieopeningen volgens figuur 1 in acht genomen worden. 50-min. Bewaar boter en kaas in gesloten koeldozen of verpak het strak in aluminium folie. Plaats flessen, welke open zijn of open geweest zijn, in het flessenrek in de deur. Temperatuurregeling De koeltemperatuur kan worden ingesteld door de thermostaatknop te verdraaien; draai de knopindikatie aanvankelijk in de middenstand. Het schaaltje rond de knop is voorzien van de cijfers 1 (minst koud) t/m 6 (meest koud). Na enige tijd zult u ervaren dat de temperatuur van de spijzen en dranken wat te koud, juist goed of wat te warrn is. Dat komt omdat de temperatuur in de kast beïnvloed wordt door zaken als: omgevingstemperatuur, aantal keren openen van de deur, de hoeveelheid spijzen en dranken en de plaats van opstelling. U kunt dan de temperatuur verhogen of verlagen door de thermostaatknop een stukje linksom (warmer) of rechtsom (kouder) te verdraaien. Attentie Bij deze modellen kan het voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de kompressor kontinu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat minder koude stand. 26 De indeling van de koeler Fig. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van het vriesvak worden: minder nuttige ruimte en/of slecht sluitende vriesvakdeur. De verdamperplaat ontdooit zichzelf tijdens de perioden dat de kompressormotor stilstaat. 13) en naar een verzamelbak buiten de kast gevoerd alwaar het door de kompressorwarmte verdampt. [. . . ] Moet het lampje vervangen worden, verwissel het dan tegen een zelfde lampje, dat voor dit doel in de handel verkrijgbaar is. Neem de steker uit de wandkontaktdoos vóór u het lampje kontroleert of verwisselt. 14 Schoonmaken Regelmatig uitlappen met lauw water en soda houdt de kast fris en voorkomt het ontstaan van een nare geur (bijvoorbeeld van gemorste melk, welke bederft en dan gaat stinken). D 400 STORINGEN Wat te doen als het apparaat niet of niet goed funktioneert. Sluit even een ander elektrisch apparaat op de betreffende wandkontaktdoos aan om te kontroleren of deze spanning voert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag