Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2120F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2120F. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI2120F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI2120F te teleladen.


ZANUSSI ZI2120F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (184 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI2120F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. [. . . ] 3 Als transportbeveiliging zijn aan beide scharnierkanten scharnierpennen aangebracht. Afhankelijk van de gewenste deurdraairichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. Ten behoeve van een optimale ventilatie moeten de minimale oppervlakten voor de ventilatieopeningen volgens figuur 1 in acht genomen worden. D265 50-min. 1 Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. cm 2 200 D028 Schuif het apparaat in de nis tot de aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt. 2 A D020 D C Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en niswand aan. 5 D022 D019 26 Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. 9 B C E D013 Bevestig meenemer (C) op de meubeldeur op gewenste hoogte. 8 90° D018 27 HET GEBRUIK Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen als voor het maken van ijsblokjes. Het bedieningspaneel 4 32 S A Fig. Kontrolelampje «te warm» Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur Steek de stekker in de wandkontaktdoos (het lampje «D», dat aangeeft dat het apparaat op het netwerk aangesloten is, licht op) en draai de thermostaatknop (A) rechtsom uit de «O»-stand; het lampje «te warm» (E) licht op. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, adviseren wij om de thermostaatknop in stand 4 te draaien. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan ­ 18°C te zijn. Met de knop in deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag nivo gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Draai de knop dan naar een lager cijfer. Snelvriezen Zet de schakelaar (B) op de «S»-stand (Super). Het lampje (C) licht op. Het kontrolelampje «te warm» Indien het kontrolelampje (E) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Schrijf de inhoud en de invriesdatum op de speciale kaarten in het front van de korven of op de betreffende pakketten. Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbij aantreft het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren. Plaats in te vriezen levensmiddelen nooit tegen of dichtbij reeds aanwezige ingevroren levensmiddelen. Waterijs dat direkt uit de vriezer gekonsumeerd wordt kan verbranding van de huid tot gevolg hebben. Het bewaren van diepvriesartikelen Indien direkt na de eerste in gebruikname gekochte diepvriesartikelen in de vriezer geplaatst gaan worden, schuif dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de vriezer en schuif de schakelaar in de stand voor bewaren. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 32 Garantie uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: ­ de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; ­ het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; ­ het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; ­ het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI2120F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI2120F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag