Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1644

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1644. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI1644 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1644 te teleladen.


ZANUSSI ZI1644 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (490 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZI1644 (490 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI1644

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KHLSCHRANK REFRIGERATEUR KOELKAST REFRIGERATOR ZI 1644 ZI 2444 D F BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING 2222750-26 MODE D'EMPLOI INSTRUCTION BOOKLET Aanwijzing voor het gebruik van het instructieboekje Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. [. . . ] Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. Vriesruimte In het vriesvak dient u de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 5 mm vormt. Ga als volgt te werk: Omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats. 28 Draai de thermostaatknop op O of trek de stekker uit het stopcontact. Laat de deur openstaan en plaats een bakje direct onder het afvoergaatje, haal de dop van de afvoer (zie afbeelding); Vervangen van de lamp Voor het vervangen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken. Verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie afbeelding). PR151 Droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met de dop. Draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de stekker weer in het stopcontact. Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. D411 3. Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven. Schoonmaken Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Opdat de koelkast zo goed mogelijk werkt, ZZn keer per jaar het rooster van het voetstuk verwijderen en de ventilatiekanalen schoonmaken met een borstel of stofzuiger met borstel. Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik. Tijdelijk buiten gebruik stellen Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder dan alle resterende levensmiddelen en maak de binnenkant goed schoon (zie Voor ingebruikname). Laat de deur op een kier staan. 29 Storingen Indien de koelkast niet functioneert, controleer dan onderstaande punten, voordat u contact opneemt met onze service-afdeling: Storing Temperatuur in het apparaat is te hoog Oplossing Temperatuur is niet juist ingesteld. Plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. Wanneer het koelmiddel door smalle leidingen stroomt, hoort u een gebubbel of gegorgel. Elke keer als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, hoort u een klik. Apparaat koelt te sterk. Het koelaggregaat werkt continu Water op de bodem van de koelruimte of op de legvlakken. [. . . ] De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI1644

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI1644 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag