Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1603

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1603. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI1603 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1603 te teleladen.


ZANUSSI ZI1603 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (509 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZI1603 (477 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI1603

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KHLSCHRANK REFRIGERATEUR KOELKAST REFRIGERATOR ZI 1603 ZI 2403 D F BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING 2222759-20 MODE D'EMPLOI INSTRUCTION BOOKLET Aanwijzing voor het gebruik van het instructieboekje Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. [. . . ] Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. 50 mm Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, die op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzigingen; - 87/308 EG-richtlijn van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzigingen. Attentie Het apparaat moet van de stroomvoorziening afgesloten kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. min. 200 cm 2 D526 De nis moet tevens voorzien zijn van een luchtkanaal met de volgende afmetningen: diepte 50 mm breedte 540 mm 28 Inbouw Nismaten ZI 1603 Nishoogte (1) Nisdiepte (2) Nisbreedte (3) 880 550 560 540 50 ZI 2403 1225 550 560 mm mm mm I 3 2 1 3. Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. Bevestig het apparaat aan de nis met de vier meegeleverde schroeven (I). PR0 De nis moet tevens voorzien zijn van een luchtkanaal met de volgende afmetningen: diepte 50 mm breedte 540 mm D C E 1 B 2 D022 4. Breng de afdichtstopsels (C-D) in de gaten in de deklijsten aan. 1. Schuif het apparaat in de nis tot de aanslaglijst met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt. A B C D D132 PR266 2. Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en niswand aan (zie Fig. ). 5. Geleider (A) tegen de binnenkant van de kastdeur aan de boven- en onderkant houden volgens de tekening en de plaats van de buitenste gaten aangeven. Nadat u de gaten geboord heeft de geleider met de bijgeleverde schroeven vastzetten. 9. Voor het rechtstellen van de kastdeur kunt u gebruik maken van de langwerpige gaten. Tenslotte dient u te controleren of de deur van het apparaat goed sluit. A B C D PR33/2 PR167/1 7. Afdekking (D) op geleider (B) vastklikken. 8mm A B PR167 8. De deur van het apparaat en die van de kast met een hoek van ongeveer 90 openen. Plaats het ijzer opnieuw op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven. 30 WAARBORGVOORWAARDEN (B) Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. [. . . ] De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI1603

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI1603 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag