Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1204F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1204F. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI1204F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1204F te teleladen.


ZANUSSI ZI1204F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (535 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI1204F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER ZI 9121 FA ZI 1204 F BEDIENUNGSANLEITUNG 2222724-81 NOTICE D'UTILISATION GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen 41 Het gebruik Reiniging van de binnenkant Bedieningspaneel In bedrijf stellen Instellen van de temperatuur Snelvriezen Controlelampje "te warm" Diepvrieskalender Invriezen van verse levensmiddelen Bewaren van diepvriesproducten Ontdooien van diepvriesproducten IJslaatjes 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 Technische gegevens Installatie Plaats van opstelling Elektrische aansluiting Wijzigen van de deurdraairichting Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw 47 48 48 48 48 48 Waarborgvoorwaarden (B) Garantievoorwaarden Reparatievoorwaarden (NL) (NL) 51 52 53 Tips Tips m. b. t. diepvriesproducten 45 45 45 Onderhoud Ontdooien Periodieke reiniging Tijdelijk buiten gebruik stellen 46 46 46 46 Servicedienst en onderdelen 47 40 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. [. . . ] - Dit is normaal, het betreft geen storing; de compressor start na enige tijd automatisch. - Klantendienst informeren. De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode lampje brandt. Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Ongewone geluiden. Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de compressor niet direct. Apparaat werkt, het groene lichtje knippert Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de service-afdeling. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. 47 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02t73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336EG-richtlijn van 3/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Zie voor deurdraairichtung en inbouw de betreffende aanwijzingen. Wijzigen van de deurdraairichting Als transportbeveiliging zijn aan beide scharnierkanten scharnierpennen aangebracht. A Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. Belangrijk De stekker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopcontact. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Attentie Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. B Afhankelijk van de gewenste deurdraairichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. in de winter) kan het voorkomen dat de deurafdichting niet perfect aan de kast hecht. Als u dit proces wilt bespoedigen, is het voldoende om de afdichting m. b. v. een haardroger te verwarmen. Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw 50 Nismaten Nishoogte (1) Nisdiepte (2) Nisbreedte (3) 540 880 mm 550 mm 560 mm 56 0 De nis moet tevens voorzien zijn van een luchtkanaal met de volgende afmetningen: diepte 50 mm breedte 540 mm 48 55 0 880 · Ten behoeve van een optimale ventilatie moeten de minimale oppervlakten voor de ventilatieopeningen volgens figuur in acht genomen worden. 50 mm min. 200 cm 2 D526 · Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. 3. Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. Bevestig het apparaat aan de nis met de vier meegeleverde schroeven (I). D C 1 2 D022 E B 4. Breng de afdichtstopsels (C-D) in de gaten in de deklijsten aan. 1. [. . . ] De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI1204F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI1204F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag