Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1202F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1202F. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI1202F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1202F te teleladen.


ZANUSSI ZI1202F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (195 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI1202F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Attentie: u dient niet alleen rekening te houden met de omgevingstemperatuur voor dit type product maar tevens met de volgende aanwijzingen: wanneer de omgevingstemperatuur onder de aangeduide minimum waarde daalt, wordt de conserveringstemperatuur in het vriesvak niet meer gegarandeerd; u kunt de bewaarde levensmiddelen dan het beste zo snel mogelijk nuttigen. Volg de raadgevingen van de fabrikant op met betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom ingevroren worden. De vriezende binnenwanden of -vlakken in het apparaat bevatten koelmiddel. [. . . ] Afgedankte koel- en vriesapparaten moeten volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de buurt van de warmtewisselaar. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. WEGWERPEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL Het verpakkingsmateriaal van onze grote elektische huishoudelijke apparaten kan met uitzondering van houten onderdelen, gerecycled worden en dus bij het kringloopafval worden gezet. Wij bevelen u aan om: Papier, karton en golfkarton in de speciale papierbakken te werpen. Plastik verpakkingsmateriaal in de speciaal daarvoor bestemde plastic-containers te gooien. Indien dit soort bakken in uw buurt nog niet voorkomen mag u hat materiaal aan de vuilnisman meegeven. 02** 05 06 PE PP PS PE voor Polyethyleen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD PP voor Polypropyleen PS voor Polystyrol PLASTIC BESTANDDELEN Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en /of recycleren zijn er op verschillende punten herkenbare symbolen op aangebracht. Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts recycleerbare kunststoffen, zoals bijv. : In de voorbeelden staatt PS SAN ABS 25 INHOUD Waarschuwingen en Belangrijke adviezen Wegwerpen van verpakkingsmateriaal Het gebruik Reiniging van de binnenkant Het bedieningspaneel Ingebruikname Temperatuurinstelling Snelvriezen Het kontrolelempje te warm Het invriezen van verse levensmiddelen Bewaren van diepvriesproducten Jslaatjes Het ontdooien van ingevroren producten Tips 24 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 Tips het invriezen Tips het diepvriesprodukten Onderhoud Schoonmaken Geprolongeerde stilstand Het ontdooien Storingen Technische gegevens Installatie Plaats van opstelling Elektrische aansluiting Aanwijzingen voor de geintegreerde inbouw Garantiebepalingen 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 33 35 HET GEBRUIK Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen als voor het maken van ijsblokjes. Het bedieningspaneel 4 32 S A A. KontrTMlelampje te warm 26 Ingebruikname Steek de steker in the wandkontaktdoos. Het kontrolelampje licht op;dit geeft aan dat het appaarat onder spanning staat. U schakelt het apparaat uit door de thermostaatknop op stand 0 te draaien. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger cijfer te draaien. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 87/308 EG-richtlijnvan 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. 32 Aanwijzingen voor de gentegreerde inbouw Nismaten Hoogte Diepte Breedte 880 mm 550 mm 560 mm 50 mm min. cm 200 2 Als transportbeveiliging zijn aan beide scharnierkanten scharnierpennen aangebracht. Afhankelijk van de gewenste deurdaasirichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. De nis moet tevens voorzien zijn van een luchtkanaal met de volgende afmetingen: diepte 50 mm D567 540 50 B T H breedte 540 mm Schuif het apparaat in de nis totdat de aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt. PR01 A D022 Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schuif dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A). A D265 Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. [. . . ] 3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zjn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI1202F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI1202F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag