Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1201F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1201F. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI1201F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1201F te teleladen.


ZANUSSI ZI1201F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (170 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI1201F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP FABRIEKSSERVICE. Gebruik Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare producten. De beste resultaten worden bereikt bij een omgevingstemperatuur tussen +18C en +43C (klasse T); tussen +18C en 38C (klasse ST); tussen +16C en 32C (klasse N); +10C en 32C (klasse SN); de klasse staat op het kenplaatje vermeld. [. . . ] Het lampje (C) licht op. Het kontrolelampje te warm Indien het kontrolelampje (E) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, blijft het kontrolelampje branden totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. 27 Het invriezen van verse levensmiddelen In de diepvriezer kunt u verse levensmiddelen invriezen en diepvriesproducten bewaren. Als het apparaat opniew aagezet wordt, dient u drie uur voor het inbrengen vande levensmiddelen de snelvriesschakelaar in te schakelen. Voor het in-ZZn-keer invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling om de schakelaar 24 uur van te voren op de invriesstand te zetten. Met name voor de maximaal toegestane hoeveelheid het invrieproces na 24 uur geacht beeindigt te zijn. Schakel terug in de stand voor het bewaren. Bewaren van diepvriesproducten Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de snelvriesschkelaar in te schakelen. Belangrijk Als, bijvoorbeeld door stroomuitval die langer duurt dan aangegeven wordt in de tabel technische gegevens bij tijd om van 18C naar 9C te gaan per uur , de opgeslagen producten onopzettelijk ontdooid worden, moeten deze direct geconsumeerd worden of onmiddellijk toebereid en na afkoeling opnieuw ingevroren. Het ontdooien van ingevroren produkten De diepvriesprodukten moet u v----r gebruik in de koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al naar gelang de beschikbare tijd. Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn IJslaatjes Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes voor het maken van ijsblokjes geleverd. Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes los te wrikken! 28 TIPS Tips het invriezen Enkele belangrijke tips: de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt invriezen in 24 uur staat aangegeven op het typeplaatje; het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe; vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en eerste kwaliteit levensmiddelen in; verdeel de levensmiddelen in handzame porties. Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooie; Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie. Wanneer zich echter een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op O of trek de steker uit het stopkontakt; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; het rijpwater wordt in een bakje opgevangen dat onder het gootje tussen vriesvakbodem en deur wordt geplaatst. Het model is voorzien van een kleine en buigzame slang, dat als verlengootje kan worden; 3. Steek de stekker in de wandcontactdoors of draai de thermostaatknop in de gewenste stand, schuif de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Schuif daarna de schkelaar terug in de stand voor bewaren en plaats de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer. Belangrijk Temperatuurstijging van diepvriesprodukten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. 30 D368 STORING Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert, kontroleer dan: of de steker goed in het stopcontact zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de kast op. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst. TECHNISCHE GEGEVENS Efficiency-klasse Netto inhoud in liter van het vriesgedeelte Energieverbruik in kWh/24h Energieverbruik in kWh/jaar Invriescapaciteit in kg/24h Tijd om van -18C naar -9C te gaan per uur Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje van het apparaat. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vijfjaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloonen bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 35 Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of ----k voor andere dan de huishoudel jke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing genstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI1201F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI1201F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag