Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC922X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC922X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC922X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC922X te teleladen.


ZANUSSI ZHC922X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (834 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC922X (588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC922X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3. 7- Houdt frituurpannen onder controle gedu-rende het gebruik: de oververhitte olie zou kunnnen ontvlammen. 3. 8- Voordat U welke reinigings- of onderhouds-werkzaamheden dan ook gaat uitvoeren, dient U de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar uit te schakelen. 28 3. 9- In het geval waarin in het vertrek zowel de afzuigkap als niet door elektriciteit aangedreven (b. v. [. . . ] 1 - Trek op de wand een verticale lijn in het midden van de zone waar de afzuigkap gaat worden gemonteerd, tot aan de bovengrens die kan worden aangegeven door een houten plank: dit dient om de delen vertikaal op één lijn te brengen. Trek een horizontale lijn op een afstand X van de onderkant van de plank. De waarde X kan verschillende grootten hebben, al naar gelang de verschillende beschikbare afmetingen van de onderste halve buis en is gelijk aan de hoogte van de halve buis I + 35 mm. 2 - Plaatsing van de beugels 1 Geef de boringen voor de bevestiging van de beugels op de horizontale lijn aan zoals aangegeven in paragraaf 4. 1 2. 3 - Plaatsing van de beugels 2 a) Zet één van de beugels 2 tegen de wand op ongeveer 1 of 2 mm van de plank, en plaats hem met het midden (inkeping) op de ver-tikale lijn. Bevestig de beugels 1 - 2 zo stevig mogelijk door gebruik te maken van de pluggen van Ø 8 mm en de bijbehorende bijgeleverde schroeven. 4. 2 - Montage van de afzuigkap zelf 1 - Haak de kap C aan de beugels 1 2 - Schroef de twee regelschroeven W van 4Mx25 (geleverd bij de accessoires) in de gaten met schroefdraad van de beugels 1. 3 - Regel vertikaal en horizontaal de afzuigkap door aan de schroeven W te draaien. 4. 3 - Aansluiting op het elektriciteitsnet en controle van de werking 1 - Het is noodzakelijk de waarschuwingen 3. 2, 3. 3, 3. 4 van paragraaf 3 met betrekking tot de veiligheid nauwgezet te respecteren. 2 - Als de elektrische aansluiting eenmaal is uitge-voerd, dient de correcte werking van de verlichting, de ontsteking van de motor en de wis-seling van de snelheden te worden gecontroleerd. 30 4. 4 - Afzuigende of filterende aansluiting 1 - Afzuigende aansluiting (installatie type A/B) a) De afzuigkap kan worden aangesloten op externe bebuizing met behulp van een slang of buis met Ø 120 mm of 150 mm; de keuze hiervan wordt overgelaten aan de installateur. Voor de installatie van de buis Ø 120 mm, is het noodzakelijk de reduceerflens K op de uitgang van de kap te monteren (fig. b) De uitgang van de lucht aansluiten op de externe bebuizing met een slang of buis die bevestigd moeten worden met een geschikt buisklem (fig. Het juiste en noodzakelijk materiaal voor deze laatste operatie dient te worden verschaft door de installateur. Als men de kap in de afzuigversie wil installeren met de uitgang van de lucht aan de zijkant van de onderste halve buis I met recht-hoekige buizen, is he noodzakelijk de deflektor D aan te brengen in het verbindingsstuk om het niet gebruikte gat af te sluiten (fig. 2 - Afzuigende aansluiting (type C) Dit type installatie staat het toe de afzuigkap met de bebuizing voor afvoer naar buiten te verbinden met behulp van rechthoekige buizen met nominale afmetingen van 90x132, gebruik makend van alleen de onderste halve buis I (fig. a) Maak een gat van 120 mm in de plank tussen de twee hangkastjes boven de kookplaat. b) Verbind de flens voor de uitgang van de lucht met het afzuigverbindingsstuk A. c) Verbind het afzuigverbindingsstuk A met de bebuizing voor afvoer naar buiten, gebruik makend van de rechthoekige buis 90x132 d)Verwijder de eventuele aktieve koolfilters (zie paragraaf 3. 3 2 , 2e deel). [. . . ] ATTENTIE - Het is noodzakelijk de aangegeven tussenpozen voor reiniging en onderhoud te respecteren, om een mogelijke brand te voorkomen wanneer de filters verzadigd zijn met vet. 3. 3 - Aktief koolfilter 1 - Werking De aktieve koolfilters hebben het vermogen de geuren te onderdrukken tot aan hun verzadiging. Ze kunnen niet worden gewassen en kunnen niet opnieuw worden gebruikt, en moeten daarom tenminste eenmaal per vier maanden worden vervangen of vaker, indien er sprake is van een bijzonder intensief gebruik. 2 - Vervanging Verwijder de metalen antivet-filters of het af-zuigrooster, verwijder de aktieve koolfilters aan het einde van de metalen verspreider door hen tegen de klok in te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC922X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC922X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag