Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC921X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC921X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC921X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC921X te teleladen.


ZANUSSI ZHC921X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1582 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC921X (1582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC921X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 47 4. 7 - Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2 - GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3 - ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 3. 3 - Sluit de afzuigkap doormiddel een tweepolige schakelaar met contactopeningen van tenminste 3 mm aan het electriciteits net aan. 3. 4 - Vergewis er U van dat het elektriciteitsnet in huis een correcte aarding heeft. 3. 5 - De minimum veiligheidsafstand tussen kookplaat en afzuigkap is 65 cm. 3. 7 - Houd friteuses tijdens hun werking in de gaten: oververhitte olie is ontvlambaar. 3. 8 - Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de hoodschakelaar uit alvorens eender welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 3. 9 - Indien in het vertrek zowel de afzuigkap als ook andere apparaten die nietelectrisch aangedreven zijn (maar bijvoorbeeld op gas) worden gebruikt, dient voor een passende ontluchting van het vertrek te worden gezorgd. U kunt de afzuigkap op de juiste manier zonder risico's gebruiken als de maximum onderdruk in het vertrek de 0, 04 mbar niet overschrijdt; op deze wijze voorkomt men een terugkeer van verbrandingsgassen. 43 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE 4 - MONTAGE Volg het hierna beschreven schema om de montge van de afzuigkap te vergemakkelijken: 4. 1 - Montage van het bovenste telescopische bevestigingsgeraamte "TS" 4. 2 - Montage van het onderste telescopische bevestigingsgeraamte "TI" 4. 3 - Afstelling of Afzuig- of Filtratie uitvoering 4. 4 - Aansluiting op het elektriciteitsnet 4. 5 - Montage van de schouw 4. 6 - Montage van de afzuigkap 4. 7 - Elektrische aansluiting van de bedieningselementen en controle van de werking 6 4. 1 - Montage van het telescopische bevestigingsgeraamte "TS" Het bevestigingsgeraamte kan zowel aan het plafond (2A) als aan een houten balk (2B), die stevig genoeg is, of aan andere draagconstructies, bevestigd worden. De recirculerende lucht kan in vier verschillende richtingen georienteerd worden; de keuze wordt bepaald op het ogenblik van de montage van het bovenste telescopische schouwgeraamte (zie punt "d"). a) Haal het onderste gedeelte "TI" (6C) van het bovenste gedeelte "6A" af door de 4 bevestigingsschroeven "6B" met de inbussleutel "6D" die met de afzuigkap meegeleverd worden, los te draaien. b) Verwijder de schroeven "3A" en trek de bovenste buis "S" (3B) uit de telescopische schouw. c) Bepaal, vanaf het midden van de kookplaat, het middelpunt van het plafond of van de houten draagbalk, doormiddel van een loodlijn of met behulp van een soortgelijk sisteem en teken dit middelpunt af. 5) Houd de (meegeleverde) boormal "5A" tegen het plafond of tegen de houten balk waarbij u ervoor moet zorgen dat de mal precies in het midden zit en waarbij één van de beide assen (A of B) van de mal aan de lange kant van de kookplaat "5C" gelijkgesteld moet worden, er rekening mee houdend in welke richting u de gefiltreerde lucht wilt laten afvoeren. De richting, 1 of 2, waarin de lucht afgevoerd wordt zoals aangegeven op de boormal, moet tijdens de volgende fase vastgesteld worden, d. w. z. als het onderste gedeelte van het bevestigingsgeraamte gemonteerd wordt (paragraaf 4. 2). Teken de 4 gaten en het gat voor het electrische snoer in de boormal af. e) Punt "5E" geeft de plaats aan waar het elektrische snoer doorgehaald kan worden. 44 5 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE f ) Boor de volgende gaten: - plafond: 4 gaten Ø10 mm voor de bevestiging van het bovenste gedeelte van het bevestigings- geraamte 1 gat Ø10 mm voor de doorvoer van het elektrische snoer - draag balk: 4 gaten Ø8 mm voor de bevestiging van de helft van het bevestigingsgeraamte 1 gat Ø10 mm voor de doorvoer van het elektrische snoer g) Enkel voor de afzuiguitvoering met afvoer langs het plafond Teken met behulp van de boormal het middelpunt van 125 mm Ø af en boor een gat voor de afvoerpijp naar buiten toe. h) Bevestiging aan het plafond Opgelet: het van toepassing zijnd bevestigingsmateriaal kan best door de installateur bepaald worden, daar plafonds in struktuur kunnen verschillen. Bovendien is het noodzakelijk de bevestiging op een uiterst veilige manier uit te voeren, vanwege de belasting van de afzuigkap door haar gewicht en door buiging doordat de zijkanten onder druk kunnen komen te staan. Enkel de hierna vernoemde plafonds zijn geschikt voor de bevestiging van de eiland afzuigkap: - Plafond van massief beton: gebruik betonpluggen (niet meegeleverd). - Plafond van massief houten balken: gebruik houtschroeven (niet meegeleverd) n diameter 10 mm, min. - Plafond van bakstenen met luchtgaten, dikte ongeveer 20 mm: enkel in dit geval de meegeleverde pluggen en schroeven gebruiken. [. . . ] 49 Deel 2 - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD 2 - Vervanging Haal het vetfilter weg "8D" en haak het koolstoffilter "11A" van zijn plaats. 3 - Activering van het alarmsignaal Bij de wasemkappen in de filterende opstelling moet de alarmsignalering van verzadigde filters als volgt worden geactiveerd: - Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit; - Houd de toets Snelheid + minstens 10 seconden lang ingedrukt, totdat de leds gaan knipperen. In het bijzonder: - 2 keer knipperen van de leds Alarm verzadiging actief koolstoffilter GEACTIVEERD. - 1 keer knipperen van de leds Alarm verzadiging actief koolstoffilter GEDEACTIVEERD; 4 - Reset van het alarmsignaal Ga als volgt te werk om het alarmsignaal uit te zetten: - Druk gedurende minstens 3 seconden op de toets Snelheid +, totdat de leds knipperen ter bevestiging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC921X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC921X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag