Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC919X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC919X2. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC919X2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC919X2 te teleladen.


ZANUSSI ZHC919X2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (269 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC919X2 (257 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC919X2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het toestel niet te beschadigen, raden wij aan enkel de gaten te gebruiken die al werden voorzien door de constructeur. Bevestiging van de telescopische pijpen: Essentiële eisen voor de montage: ­ Breng de elektrische aansluiting zodanig tot stand dat e. e. a. ­ Als uw apparaat in de afzuigversie geïnstalleerd moet worden dan moet er een luchtafvoergat gemaakt worden. Zet de beugel (W) op 50 mm van het plafond en zet hem op de verticale lijn van uw wasemkap, gebruik makend van de inkepingen in het midden van de beugel (Fig. [. . . ] Zet de beugel (W) op 50 mm van het plafond en zet hem op de verticale lijn van uw wasemkap, gebruik makend van de inkepingen in het midden van de beugel (Fig. 5); teken met een stift de 2 gaten op de wand, en boor vervolgens de gaten en steek er de bijgeleverde pluggen in, Zet daarna de beugel vast door middel van de 2 schroeven (bijgeleverd). Afzuigversie: Verbind de luchtafvoerpijp met de luchtafvoeropening van de kap; gebruik een buigzame slang en zet deze aan de luchtuitgang van de afzuigkap vast met een metalen bandje (slang en bandje worden niet bijgeleverd). Breng de elektrische aansluiting van de wasemkap tot stand via de voedingskabel. Til de bovenste slang op tot aan het plafond en zet hem vast aan de beugel met de 2 schroeven (Fig. Filterversie: Breng de elektrische aansluiting van de wasemkap tot stand via de voedingskabel. Zet de luchtafbuigplaat aan de onderste slang vast zoals geïllustreerd op afbeelding 7, met behulp van 2 schroeven. Til de bovenste slang op tot aan het plafond en zet hem vast aan de beugel met de 2 schroeven (Fig. Denk er bovendien aan dat in de filterversie de toepassing van koolstoffilters nodig is; controleer of de filters reeds geïnstalleerd zijn; monteer hen eventueel als volgt, afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft: - als de wasemkap is voorzien van ronde koolstoffilters (afb. 8), zet het koolstoffilter dan vast met een draaiende beweging (tegen de klok in). Zodra de schone filters weer gemonteerd zijn moet u toets R (Reset) 2 seconden lang ingedrukt houden zodat de telling weer overnieuw kan beginnen. Als het door u aangeschafte model uitgerust is met de op figuur 10/11 afgebeelde bedieningselementen: het vetfilter moet van tijd tot tijd vervangen worden in verhouding tot de mate waarin het apparaat gebruikt wordt (minimaal één keer in de twee maanden). Om het filter te verwijderen: druk ter hoogte van de handgreep de pal naar binnen en trek het filter naar beneden. Als het door u aangeschafte model uitgerust is met de op figuur 13 afgebeelde bedieningselementen: de vetfilters moeten na elke circa 30 werkingsuren schoongemaakt worden (als het lampje van de verlichtingtoets gaat branden - Fig. Om de filters te verwijderen: duw ter hoogte van de handgreep de pal naar binnen en trek het filter naar beneden. Als de schone filters zijn teruggeplaatst, moet de verlichtingtoets ongeveer 1" ingedrukt worden om de telling opnieuw te laten starten (Fig. Koolstoffilter(s): als het apparaat in de filterversie wordt gebruikt, moet de koolstoffilter worden vervangen. Haal de koolstoffilters als volgt weg, afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft: - als de wasemkap is voorzien van ronde koolstoffilters (afb. 14), haal het koolstoffilter dan met een draaiende beweging (met de klok mee) weg. 9), verwijder het koolstoffilter dan door eerst de 2 filtervergrendelingen M weg te halen. [. . . ] Haal de koolstoffilters als volgt weg, afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft: - als de wasemkap is voorzien van ronde koolstoffilters (afb. 14), haal het koolstoffilter dan met een draaiende beweging (met de klok mee) weg. 9), verwijder het koolstoffilter dan door eerst de 2 filtervergrendelingen M weg te halen. Als het door u aangeschafte model uitgerust is met de op figuur 12 afgebeelde bedieningselementen dan moet u de koolstoffilters vervangen telkens als het middelste gedeelte op het display knippert (d. w. z. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC919X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC919X2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag