Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC919X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC919X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC919X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC919X te teleladen.


ZANUSSI ZHC919X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (269 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC919X (257 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC919X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 - Luchtuitgang naar rechts of links gericht (alleen installatie met afvoer van de lucht naar buiten). Om de wasemkap correct te installeren moet het volgende schema worden gevolgd: 4. 1 - Keuze van het type installatie 4. 2 - Installatie van de wasemkap C 4. 3 - Installatie van de schouw A 4. 4 - Aansluiting voor filteren of afvoer naar buiten van de lucht 4. 5 - Elektrische aansluiting en controle van de functies 4. 1 - Keuze van de installatie wijze 1 - Uitgang van de lucht naar boven toe gericht In dit geval kan de wasemkap zowel in de recirulatie uitvoering (fig. 2b) worden gebruikt. G S07_02 2a 2b 40 2 - Uitgang van de lucht naar de wand gericht (fig. 3) In dit geval kan de afzuigkap alleen in de recirculatie uitvoering gebruikt worden. [. . . ] 5b-c) luchtuitgang naar de linker of rechter zijkant, moet worden getekend op een afstand X van de lijn van de gaten 1, die wordt bepaald door de extensie van de schouw Z te meten, die nodig is voor de installatie, plus 28 mm X=Z+35-7. Boor de getekende gaten met een boorpunt Ø8 mm. 5 ø1 ø1 20 105 105 0 7 2 Z X 2 1 1 1 2 1 1 76 100 100 ø8 A03_05 650 5a 35 1 5b 5c b) In het geval van installatie met de luchtuitgang naar de wand gericht (fig. 5a), moet het gat worden geboord om de lucht door af te voeren Ø120 of 150 mm, al naar gelang de diameter van de bijgeleverde flens F. 41 6 1 O A08_06 2 - Montage van de bevestigingselementen a) Steek de bijgeleverde pluggen in de gaten 1 en 2. c) Zet het beugeltje S vast in het gat 2 met behulp van de bijgeleverde schroef V (fig. 7). 7 S 2 V L= 44 m m A08_07 3 - Montage van de wasemkap C aan de wand a) Verwijder de vetfilters en de koolstoffilters, indien aanwezig (zie paragraaf Onderhoud). b) Monteer de draagstang B met de twee bijgeleverde schroeven K (3, 5x9, 5) (fig. c) Haak de wasemkap C aan de ogen O die in de gaten 1 zijn vastgezet 1 (fig. Aan de achterkant van de wasemkap zitten twee verstelbare haken, om de uitlijning als volgt in te stellen: - Draai de schroeven L totdat de schroeven N samenvallen met de onderste toegangsopeningen. - Draai de schroeven N om de verticale en horizontale positie 9 van de wasemkap te regelen. - Steek de bijgeleverde pluggen T in de toegangsopeningen van de schroeven N. A03_09 8 K B A03_08 O O L N T A03_10 B N L L N 10 A08_11 T 11 42 A03_12 12 A03_13 13 4. 3 - Installatie van de schouw A 43 S07_14 Hoe de schouw ook moet worden geïnstalleerd, als er houten planken aanwezig zijn in het gebied waarin de wasemkap moet worden gemonteerd, moeten deze verwijderd, doorboord en vervolgens weer gemonteerd worden. Het koolstoffilter in de wasemkap moet worden aangebracht nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht. S07_23 25 4. 5 - Elektrische aansluiting en controle van de werking 1 - De onder punt 3. 2, 3. 3 en 3. 4 van paragraaf 3, aangegeven waarschuwingen betreffende de veiligheid, moeten nauwgezet in acht worden genomen. 2 - Verbind de aansluiting van de wasemkap met de aansluiting van de motorunit (fig. 3 - Nadat de elektrische aansluiting is uitgevoerd, gaat de verlichting, de aan- / uitschakeling van de motor en de snelheidsomstelling gecontroleerd. 4 - Monteer de vetfilters terug, en de koolstoffilters (zie Onderhoud) indien de kap in de recirculatie uitvoering is afgesteld. 26 45 A03_26 Deel 2 - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN Het is absoluut noodzakelijk alle onder paragraaf 3 van deel 1 - Instructies voor de montage, beschreven waarschuwigen, in acht te nemen. Bovendien is het uiterst belangrijk tijdens het gebruik en het onderhoud bijzondere aandacht aan de volgende opmerkingen te besteden: 1. 1 - De vetfilters en de aktiefkoolstoffilters gaan nauwgezet en tijdig onderhouden waarbij de door de fabrikant aangegeven vervangperiode's nagevolgt moeten worden of vaker, als er sprake is van een intensief gebruik (meer dan 4 uur per dag). 1. 2 - Laat geen grote vlammen onbedekt terwijl de afzuigkap in werking is; als u pannen van het vuur haalt, doof de vlam of hou deze in ieder geval onder toezicht op de laagste stand. 1. 3 - Regel de vlam altijd zodanig dat deze niet aan de onderkant van de pan uit komt: hierdoor bespaart u energie en voorkomt u gevaarlijke warmteconcentraties. 1. 4 - Gebruik het apparaat niet voor oneigenlijke doeleinden: het apparaat is uitsluitend ontworpen om keukenluchtjes tegen te gaan. 2 - GEBRUIK Bedieningspaneel Het schema van de bedieningstoetsen is als volgt (fig. TOETS "V1" = Zet de motor op de eerste 27 snelheid aan en uit, geschikt voor continue, bijzonder geruisloze luchtvervesing, als er weinig kookdampen zijn. TOETS "V2" = Tweede snelheid, geschikt voor het merendeel van de gebruiksomstandigheden, gezien de optimale verhouding tussen hoeveelheid behandelde lucht en A03_27 geluidsniveau. TOETS "V3" = Derde snelheid, geschikt geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan, ook gedurende lange tijd. 3 - ONDERHOUD Een constant onderhoud garandeert, ook na verloop van tijd, een goede werking en een goed rendement. [. . . ] TOETS "V3" = Derde snelheid, geschikt geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan, ook gedurende lange tijd. 3 - ONDERHOUD Een constant onderhoud garandeert, ook na verloop van tijd, een goede werking en een goed rendement. Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de metalen vetfilters en, alleen voor de recirculatie wasemkappen, aan het aktieve koolstoffilter. 46 3. 1 - Metalen vetfilters 1 - Reiniging Deze filters moeten tenminste eenmaal in de 2 maanden gewassen worden met een neutraal afwasmiddel; vanwege hun compacte afmetingen kunnen zij ook in de vaatwasmachine gereinigd worden. 2 - Demonteren van de filters Verwijder één filter na het andere, terwijl U hem ondersteunt met én hand en terwijl U de roestvrijstalen handgreep naar achteren trekt (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC919X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC919X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag