Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC917X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC917X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC917X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC917X te teleladen.


ZANUSSI ZHC917X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1083 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC917X (1204 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC917X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. · Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 650 mm min. 43 NL EIGENSCHAPPEN Buitenafmetingen 265 300 740 740 min 950 max 68 500 898 Onderdelen 15 14. 1 Ref. 1 2 2. 1 2. 2 8a 8b 9 14 14. 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Productonderdelen Wasemkap compleet met: Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Richtingsrooster Rechts Luchtuitlaat Richtingsrooster Links Luchtuitlaat Reductieflens ø 150-120 mm Verlengstuk Luchtuitlaat Wasemkap bestaande uit twee helften Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat Verbindingsstuk Luchtuitlaat 12a 7. 2. 1 14 9 11 2. 1 2 8b 2. 2 12c 8a Ref. 7. 2. 1 11 12a 12c 2 6 6 6 11 12a 1 Installatieonderdelen Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw Pluggen Schroeven 4, 2 x 44, 4 Schroeven 2, 9 x 6, 5 Documentatie Gebruiksaanwijzing Garantie 1 1 NL 433 44 INSTALLATIE Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels 1÷2 11 12a 116 116 Trek de volgende lijnen op de wand: · een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · een horizontale lijn op: X1 mm min. [. . . ] boven de kookplaat (X1 = 600 mm voor elektrische kookplaten; X1 = 650 mm voor kookplaten op gas). · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op X2 mm onder de eerste beugel (X2 = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. · Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op 305 mm boven de horizontale referentielijn. · Bevestig de beugels met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4). · Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. 45 X1 . 305 X2 7. 2. 1 NL MUURPLAAT (OPTIONEEL) De muurplaat bestaat uit een onderplaat en een bovenprofiel dat de verbinding vormt met de wasemkap. De muurplaat moet gemonteerd worden voordat de wasemkap wordt gemonteerd en dient, als men de plaat zowel aan de bovenkant als aan de onderkant aan de wand wil bevestigen, op de juiste hoogte te worden aangebracht voordat de bases worden gemonteerd. Aangezien het hier een gecompliceerde operatie betreft, moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de installateur van de keuken, of door vakbewaam personeel dat alle uiteindelijke afmetingen van de meubels kent. Voor bevestiging alleen aan de bovenkant, gaat u als volgt te werk: · Plaats de plaat op de basis en schuif de onderste klep tussen het bovenvlak en de wand, en centreer de plaat op de verticale referentielijn. · Breng het bovenprofiel 20 in positie door het te laten rusten op de bovenste flap van de muurplaat en laat de doorvoeropeningen voor de schroeven met elkaar samenvallen. · Bevestig de muurplaat en het profiel met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a. T Vertraa- Dit systeem maakt het mogelijk restgeuren volledig te elimineren zonder dat u het apparaat gde uithoeft uit te schakelen; na afloop van de geselecteerde periode worden de motor en de schakeling verlichting automatisch uitgeschakeld. Door de toets T meerdere malen in te drukken kunt u een vertraging van de uitschakeling van het apparaat instellen van respectievelijk 15, 30, 60 minuten. De geselecteerde tijd wordt aangegeven door de betreffende led's T1, T2, T3. Om van een geselecteerde vertraging om te schakelen naar een andere, is het voldoende net zo vaak op de toets T te drukken tot de led van de gewenste vertragingsperiode gaat brande. De vertraging van de uitschakeling kan worden gedeactiveerd met de toets V4. Led signalering vertraging uitschakeling 60'. T1 Led T2 Led T3 Led 49 NL ONDERHOUD Vetfilters REINIGING VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS De filters kunnen in de afwasmachine gewassen worden en moeten worden gereinigd wanneer de led S4 knippert of minstens eens in de 2 maanden bij gewoon gebruik of nog vaker bij bijzonder intensief gebruik. Reset van het alarmsignaal · Druk op de toets R met behulp van een puntig voorwerp (bijvoorbeeld een potlood). Reiniging filters · Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken. · Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. · Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. Geurfilter (filterversie) VERVANGING FILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF Kan niet gewassen en niet geregenereerd worden, moet vervangen worden wanneer de led S5 knippert of minstens eens in de 4 maanden. De alarmsignalering wordt alleen gegeven wanneer de afzuigmotor actief is. [. . . ] De alarmsignalering wordt alleen gegeven wanneer de afzuigmotor actief is. Reset van het alarmsignaal · Druk op de toets R met behulp van een puntig voorwerp (bijvoorbeeld een potlood). · Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof door de bevestigingen los te maken. · Monteer het nieuwe filter door het op zijn plaats vast te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC917X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC917X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag