Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC915X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC915X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC915X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC915X te teleladen.


ZANUSSI ZHC915X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (520 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC915X (510 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC915X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE HANDBOOK MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN HANDBUCH FR INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG INSTRUCTIES VOOR MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO MANUAL DE INSTRUES, UTILIZAO E MANUTENO 4. 3 - Raccordement lectrique et contrle fonctionnel. 18 4. 4 - Connexion vacuation ou recyclage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2me Partie - INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN . . . . . . . . . . 19 1 - CONSEILS CONCERNANT LA SECURITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2 - UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 40 4. 4 - Conexo da verso aspirante ou filtrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1 - PRECAUES DE SEGURANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 - UTILIZAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 - MANUTENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. 1 - Filtros metlicos antigordura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. 2 - Filtros de fibra sinttica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. 3 - Filtro de carvo activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. 4 - Iluminao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3. 5 - Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4 Eerste deel INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE 1 - ALGEMEEN Deze kap is geschikt om aan de muur te worden genstalleerd, boven een kookplaat die tegen een wand is geplaatst. Hij kan worden gebruikt in de afzuigversie (afvoer naar buiten) of in de filterversie (recycling binnen). Vanwege de gecompliceerdheid en het gewicht van het apparaat raadt men aan de installatie te laten uitvoeren door gespecialiseerde vakmensen, terwijl rekening gehouden dient te worden met alle voorschriften van de bevoegde autoriteiten voor wat betreft de afvoer van de weg te leiden lucht. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid voor schade die te wijten is aan een niet correcte of niet volgens de regels uit-gevoerde installatie, af. 2 - ONDERDELEN De afzuigkap bestaat uit (fig. 1): 2. 1 - 1 afzuigkap C, kompleet met commando's, verlichting en ventilator 2. 2 - 1 telescoopschoorsteen bestaande uit: 1 bovenste halve buis S; 1 onderste halve buis I; 2. 3 - 2 luchtuitlaatroosters G (alleen voor speciale modellen); 2. 4 - 1 reduceerflens 150-120 A; 2. 5 - 1 filterverbindingsstuk R; 2. 6 - 1 deflektor D (alleen voor speciale modellen); 2. 7 - 1 filterend verlengstuk P (alleen voor speciale modellen, zie paragraaf 4. 4 3 1e deel); 2. 8 - 1 zakje met inhoud: 1 beugels 1 voor bevestiging van de afzuigkap zelf; 1 beugels 2 voor bevestiging van de schoorsteen schroeven, pluggen en documenten. 2. 9 - 1 ruggedeelte B (optie). 3 - WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID 3. 1- Sluit het apparaat niet aan op pijpen die door verbranding ontstane rook afvoeren (ver-warmingsketels, open haarden enz. . . ). 3. 2- Controleer of de spanning van het elektri-citeitsnet overeenstemt met de spanning die op het gegevensplaatje aan de binnenkant van de kap staat aangegeven. 3. 3- Verbind de afzuigkap met het elektriciteitsnet door een tweepolige schakelaar aan te brengen met een opening van de contacten van ten minste 3 mm. 3. 4- Vergewis U ervan dat het elektriciteitsnet in huis een correcte aarding heeft. 3. 5- De minimum veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de kap is 65 cm. 3. 7- Houdt frituurpannen onder controle gedu-rende het gebruik: de oververhitte olie zou kunnnen ontvlammen. 3. 8- Voordat U welke reinigings- of onderhouds-werkzaamheden dan ook gaat uitvoeren, dient U de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar uit te schakelen. 3. 9- In het geval waarin in het vertrek zowel de afzuigkap als niet door elektriciteit aangedreven (b. v. [. . . ] Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de metalen antivetfilters en, alleen voor filterkappen, aan het aktieve koolfilter. 3. 1 - Metalen antivet-filter 1 - Reiniging Het is noodzakelijk deze filters tenminste eenmaal in de twee maanden met een normaal huisschoonmaakmiddel te reinigen; de compacte afmetingen maken het mogelijk de filters ook in de vaatwasmachine te wassen. 30 2 - Demonteren van de filters Verwijder telkens n filter tegelijk, door de handgreep naar de achtterzijde van de wasemkap te duwen (afb. Let er bij het terugplaatsen op dat de handgreep zichtbaar blijft. 3. 2 - Filters van synthetische vezels. 1 - Vervang deze wanneer de paars-rode kleur van de puntjes, die door het rooster heen zichtbaar zijn, zich over het grootste deel van het oppervlak heeft verspreid, en, in ieder geval, tenminste eenmaal per twee maanden. - Dit filer kan niet worden gewassen, want dan zou het al zijn eigenschappen verliezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC915X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC915X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag