Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC915W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC915W. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC915W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC915W te teleladen.


ZANUSSI ZHC915W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC915W (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC915W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3. 5- De minimum veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de kap is 65 cm. 3. 7- Houdt frituurpannen onder controle gedu-rende het gebruik: de oververhitte olie zou kunnnen ontvlammen. 3. 8- Voordat U welke reinigings- of onderhouds-werkzaamheden dan ook gaat uitvoeren, dient U de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar uit te schakelen. [. . . ] 4 - Installeer en span de centrale bevestigingsschroef (bijgeleverd) V1 voor de definitieve blokkering. 4. 2 - Montage van de wasemkap (afb. 3) 4. 3 - Aansluiting op het elektriciteitsnet en controle van de werking 1 - Het is noodzakelijk de waarschuwingen 3. 2, 3. 3, 3. 4 van paragraaf 3 met betrekking tot de veiligheid nauwgezet te respecteren. 2 - Als de elektrische aansluiting eenmaal is uitgevoerd, dient de correcte werking van de verlichting, de ontsteking van de motor en de wisseling van de snelheden te worden gecontroleerd. 1 - Afzuigende aansluiting: a) De afzuigkap kan worden aangesloten op externe bebuizing met behulp van een slang of buis met Ø 120 mm of 150 mm; de keuze hiervan wordt overgelaten aan de installateur. Voor de installatie van de buis Ø 120 mm, is het noodzakelijk de reduceerflens A op de uitgang van de kap te monteren (afb. b) De uitgang van de lucht aansluiten op de externe bebuizing met een slang of buis die bevestigd moeten worden met een geschikt buisklem. Het juiste en noodzakelijk materiaal voor deze laatste operatie dient te worden verschaft door de installateur. Als men de kap in de afzuigversie wil installeren met de uitgang van de lucht aan de zijkant van de onderste halve buis I met rechthoekige buizen, is he noodzakelijk de deflektor D aan te brengen in het verbindingsstuk R om het niet gebruikte gat af te sluiten (afb. c) Verwijder de eventuele aktieve koolfilters (zie paragraaf 3. 3 2, 2e deel). 2 - Filterende aansluiting: a) De gefilterde lucht wordt in het vertrek teruggebracht door de twee roosters aan de zijkanten op het onderste schouwelement I, die rechtstreeks in het metaal gemaakt zijn (lage stand, afb. Al naar behoefte kunnen de roosters op twee verschillende hoogten worden gezet (lage stand afb. 6): verbind het filterverbindingsstuk R direct met de ronde uitgang van de verspreider, door hem naar beneden te drukken. 7): verbind het verlengstuk P met de ronde uitgang van de verspreider, door hem naar beneden te drukken en tege-lijkertijd het verbindingsstuk R op het ver-lengstuk P aan te brengen. d) Voeg de eventuele aktieve koolfilters toe aan de binnenkant van de afzuigkap (zie paragraaf 3. 3. - Breng de gerichte roostertjes niet aan; deze operatie dient te worden uitgevoerd na de installatie van de schoorsteen. 4. 4 - Afzuigende of filterende aansluiting 4. 5 - Montage van de telescoopschoorsteen (afb. 8) a) Breng de twee bijgeleverde plastic dragers aan in het bovenste gedeelte van de wasemkap. b) Om de bovenste halve buis S aan te brengen, dient u de twee zijstukken een stukje verder uit elkaar te trekken, hen achter de beugels 2 te haken en te weer sluiten tot aan de aanslag. Bevestig de halve buis aan de beugels 2 met vier van de bij de accessoires geleverde schroeven. [. . . ] c) In het geval de verlichting bestaat uit spotjes die aan het bedieningspaneel grenzen, is het voldoende de metalen vetfilters te verwijderen om de lampjes te vervangen. 2 - Halogeenlampjes a) Verwijder de metalen drager van de spotjes op dezelfde manier als de glazen lampenkap (afb. b) Vervang de halogeenlamp door een exemplaar met dezelfde kenmerken (12V - 20W) (afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC915W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC915W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag