Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC914XG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC914XG. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC914XG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC914XG te teleladen.


ZANUSSI ZHC914XG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (425 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC914XG (411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC914XG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De maat X kan verschillen, afhankelijk van de diverse hoogten waarin het bovenste schouwelement leverbaar is. d) Teken de middelpunten van de gaten van de uitsparingen van de beugel op de wand. 2 X Afb. 2 d = 1045 min a b Realisatie van de bevestigingsgaten 1: a) teken een punt op de verticale lijn op een afstand tot de kookplaat van: d = 1045 min (maat zonder spatscherm). De maat H is de minimumhoogte in mm van de kookplaat tot de onderkant van het frontpaneel. [. . . ] c) Maak twee gaten 1 in de muur met een boorpunt van Ø8 mm afb. 2a , en steek de pluggen en bevestigingsgaten in de gaten 1 (schroeven van 4, 2 x 44, 4). Bevestig de schroeven en laat een ruimte van 5-6 mm vrij, die nodig is voor het vasthaken van de wasemkap. Kleine bijstellingen zijn mogelijk met de stelschroeven van de wasemkap (zie Montage van de wasemkap). Spatscherm (optie) De hoogte van de wasemkap boven de kookplaat wordt in dit geval bepaald door de hoogte van het spatscherm B en van de eventuele opstaande rand van het blad van de 34 NL H min 650 onderkastjes. Het spatscherm moet worden gemonteerd alvorens de wasemkap te monteren en als u hem zowel aan de boven- als onderkant wilt vastzetten aan de muur, moet hij op de juiste hoogte worden gemonteerd alvorens de onderkastjes of tenminste het desbetreffende bovenblad te plaatsen. Aangezien dit een complexe handeling is, mag zij uitsluitend worden uitgevoerd door de keukeninstallateur of door bekwame vakmensen die alle uiteindelijke maten van de meubels kennen. Als u zich wilt beperken tot alleen bevestiging aan de bovenkant, dient u als volgt te werk te gaan: a) Zet het spatscherm op het werkblad van de onderkastjes en tegen de wand, zoals op afb. b) Teken de middelpunten van de twee gaten van het bovenste paneel op de muur. c) Boor gaten in de muur met een boorpunt van Ø 8 mm en zet het spatscherm vast met behulp van de bijgeleverde pluggen en schroeven. Bovendien moet voor de filterversie worden gecontroleerd of de roostertjes correct in het filterende verbindingsstuk R zijn aangebracht (afb. 8). 2 S 2 I G Afb. 7 C A18 _71 4_0 3 36 Afb. 8 NL GEBRUIK Veiligheidsmaatregelen · Voordat U welke reinigings- of onderhouds-werkzaamheden dan ook gaat uitvoeren, dient U de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar uit te schakelen. · Onderhoud het vet- en koolstoffilter stipt volgens de opgave van de fabrikant of vaker indien het gebruik langer dan vier uur per dag is. · Doof of reduceer de vlam als de pan van het vuur wordt gehaald, maar laat de vlam nooit voluit onder een in bedrijf zijnde wasemkap staan. · Regel de vlam zodanig, dat deze nooit onder de pan uit komt; hierdoor wordt energie bespaard en een gevaarlijke warmteconcentratie vermeden. · Gebruik de wasemkap enkel en alleen voor het afzuigen en zuiveren van keukendampen en -geuren. Handleiding Bedieningspaneel (afb. 9) Het schema van de bedieningen is als volgt: Toets T1 = Schakelt de verlichting aan en uit Toets T2 = Schakelt de motor aan en uit Toets T3 = Vermindert de zuigsnelheid Toets T4 = Verhoogt de zuigsnelheid Toets T5 = Intensieve snelheid met geprogrammeerde uitschakeling. Geschikt om de sterkste kookdampen te verwerken; schakelt automatisch tien minuten na het aanzetten uit. Kan worden uitgeschakeld door op de toets te drukken T5. T1 T2 T3 T4 T5 Afb. 9 NL 37 ONDERHOUD Constant onderhoud waarborgt een goede werking en een goed rendement in de loop der tijd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de metalen vetfilters en, alleen voor de filterkappen, aan het actieve koolstoffilter. Het apparaat is uitgerust met een systeem dat automatisch een signaal geeft wanneer er onderhoud moet worden gepleegd. Metalen antivet-filter · Reiniging Deze filters moeten gewassen worden als de led Filters aangaan of minstens eenmaal per 2 maanden, met een gewoon huishoudelijke reinigingsmiddel; vanwege hun compacte afmeting kunnen ze ook in de vaatwasmachine worden gewassen. · De filters verwijderen Verwijder telkens één filter tegelijk, trek aan de handgreep en draai hem tegen de klok in, zie afb. [. . . ] Monteer hem in omgekeerde volgorde, en let erop dat de handgreep zichtbaar blijft. · Activering van het alarmsignaal De wasemkap is al voorbereid voor signalering van het alarm van verzadiging van de metalen vetfilters, zodat deze functie niet hoeft te worden geactiveerd. · Reset van het alarmsignaal Ga als volgt te werk om het alarmsignaal uit te zetten: - Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit; - Druk gedurende minstens 3 seconden op de toets T4, totdat alle leds gaan knipperen ter bevestiging. In alle gevallen wordt het alarm van verzadigde filters alleen gegeven als de afzuigmotor ingeschakeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC914XG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC914XG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag