Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC914X/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC914X/A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC914X/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC914X/A te teleladen.


ZANUSSI ZHC914X/A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1073 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC914X/A (1070 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC914X/A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 45 4 - INSTALLATIE 46 Deel 2 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2 - GEBRUIK 52 3 - ONDERHOUD 52 2 3 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE 1 - ALGEMEEN Deze afzuigkap is bestemd om aan de muur, boven een kookplaat die tegen een wand geplaatst ist, bevestigt te worden. Hij kan zowel in de afzuiguitvoering (afvoer naar buiten) of in de filtratie uitvoering (recycling binnen). Gezien de ingewikkeldheid en het gewicht van dit apparaat, is de installatie door een vakman aangeraden, waarbij alle voorschriften van de bevoegde autoriteiten voor wat betreft de afvoer van de weg te leiden lucht in acht genomen moeten worden. [. . . ] 7). 6 7 47 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE 3 - Montage van de wasemkap C aan de wand a) Verwijder de vetfilters en de koolstoffilters, indien aanwezig (zie paragraaf Onderhoud). b) Monteer de draagstang B met de twee bijgeleverde schroeven K (3, 5x9, 5) (fig. c) Haak de wasemkap C aan de ogen O die in de gaten 1 zijn vastgezet 1 (fig. Aan de achterkant van de wasemkap zitten twee verstelbare haken, om de uitlijning als volgt in te stellen: - Draai de schroeven L totdat de schroeven N samenvallen met de onderste toegangsopeningen. - Draai de schroeven N om de verticale en horizontale positie van de wasemkap te regelen. - Steek de bijgeleverde pluggen T in de toegangsopeningen van de schroeven N. A08_10 B 10 11 48 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE 4. 3 - Installatie van de schouw A Hoe de schouw ook moet worden geïnstalleerd, als er houten planken aanwezig zijn in het gebied waarin de wasemkap moet worden gemonteerd, moeten deze verwijderd, doorboord en vervolgens weer gemonteerd worden. 1 - Boren van de planken: a) Maak met behulp van de kartonnen mal, en met het gat "B" als referentie, een gat in de planken op de middenas, om de schouw door te kunnen steken. De schouw moet in de planken worden gestoken, voordat hij aan de wasemkap zelf C (fig. b) In het geval van installatie met afvoer van de lucht naar buiten via de bovenkant van de wasemkap, moet, als de afzuigunit onder de lijn van de bovenkastjes wordt geïnstalleerd, een geschikt gat worden geboord in de bovenste plank, om de afvoerleiding van de lucht door te leiden (fig. 2 - Richten en voorbereiding van de afzuigunit a) De standaard wasemkap wordt geleverd met de luchtuitgang naar de wand gericht (fig. 3), bij installatie met de luchtuitgang naar links of rechts gericht (fig. 4a-b) moet de richting van de afzuiger worden veranderd, als volgt: - Draai de schroeven U (fig. 14) los; - Draai de afzuiger naar rechts of links met 60°; - Hermonteer de schroeven U. b) De luchtuitgangen van de afzuigunit moeten voorbereid worden in overeenstemming met de manier waarop de wasemkap geïnstalleerd wordt. - Verwijder het plastic deksel aan de bovenkant van de opening en breng hem aan de achterkant aan (fig. 16). 12 S07_08 13 15 S07_09 14 16 49 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE - Verwijder het deksel van de bovenkant van de afzuigunit (fig. 17), want doordat het deksel gemonteerd is, kan de flens F niet worden aangebracht . - Verwijder de vier schroeven waarmee de plastic lijst is vastgezet, zoals aangegeven op fig. 19) en draai de vier schroeven, die u eerder heeft weggehaald, weer terug. 3 - Bevestiging van de schouw a) Draai de schroeven M waarmee de twee delen van de schouw zijn vastgezet los, en haal het binnenste deel I (fig. Laat de afzuigunit zakken tot het beugeltje S en zet hem vast met de bijgeleverde schroef H (fig. c) Voeg het verbindingsstuk G1 (in het zakje met accessoires) op de basis van de schouw A, op dusdanige wijze dat deze perfect op het profiel van schouw A past. [. . . ] Activering van het alarmsignaal Bij de wasemkappen in de filterende opstelling moet de alarmsignalering van verzadigde filters als volgt worden geactiveerd: - Schakel de verlichting L en de afzuigmotor uit V1; - Houd de toets V3 minstens 10 seconden lang ingedrukt, totdat de leds gaan knipperen. In het bijzonder: - 2 keer knipperen van de leds Alarm verzadiging actief koolstoffilter GEACTIVEERD. - 1 keer knipperen van de leds Alarm verzadiging actief koolstoffilter GEDEACTIVEERD; Reset van het alarmsignaal Ga als volgt te werk om het alarmsignaal uit te zetten: - Druk gedurende V3 minstens 3 seconden op de toets Snelheid +, totdat de leds knipperen ter bevestiging. In alle gevallen wordt het alarm van verzadigde filters alleen gegeven als de afzuigmotor ingeschakeld is. · S07_06 · 30 · S07_31 · 53 Deel 2 - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD LET OP: de aangegeven tijden voor onderhoud of vervanging moeten in acht genomen worden, om mogelijk brandgevaar te vermijden als de filters verzadigd zijn met vet. 3. 3 - Verlichting 1 - Bestaat uit 2 halogeenspots van 20 W. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC914X/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC914X/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag