Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC913W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC913W. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC913W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC913W te teleladen.


ZANUSSI ZHC913W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (394 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC913W (396 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC913W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gasapparaten) apparaten worden gebruikt, dient men te zorgen voor een aangepaste ontluchting van het vertrek. Een juist gebruik zonder risico's bereikt men wanneer de maximum depressie van het vertrek de 0, 04 mbar niet overschrijdt; men voorkomt op deze manier een terugkeer van de vrijkomende gassen. 25 4 - MONTAGE Om de montage te vergemakkelijken zijn de handelingen in de volgende vijf stappen verdeeld, die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd: 4. 1 - Montage van de bevestigingsbeugels; 4. 2 - Montage van de wasemkap; 4. 3 - Electrische aansluiting en controle van de diverse functies; 4. 4 - Montage van de afvoer; 4. 5 - Montage van de telescopische schouw. 4. 1 - Montage van de ondersteunende beugels (zie afb. 2 a-b): 1 - Teken vanuit het midden van de kookplaat een loodrechte verticale lijn naar het plafond (afb. [. . . ] 2, op dezelfde hoogte als de bovenste halve buis S die bij de afzuigkap geleverd wordt. De maat X kan verschillende waarden hebben, al naar gelang de verschillende beschikbare lengtes van de bovenste halve buis. De beugels 1 - 2 goed vastzetten door gebruik te maken van de pluggen Ø 8 mm en de bijbehorende schroeven. 5 - Ruggedeelte (optional) De afstand van de afzuigkap vanaf de kookplaat wordt bepaald, in dit geval, door de hoogte van het ruggedeelte F en door de eventuele op-staande rand van de kookplaat. Het ruggedeelte moet worden gemonteerd vòòr de afzuigkap, en, als men hem zowel boven als onder wenst te bevestigen tegen de wand, is het noodzakelijk hem op de juiste hoogte te monteren, voor de montage van de basis of tenminste van de daarbij behorende plaat. Aangezien het om een gecompliceerde operatie gaat, dient deze uitsluitend door de keukeninstallateur of door vakbekwaam personeel te worden uitgevoerd, dat alle afme-tingen van de meubels kent. Indien men alleen de bovenkant wil vastzetten, dient men als volgt te werk te gaan: a) Zet het ruggedeelte op de plaat van de basis zoals op afb. 2a, breng hem in contact met de wand en plaats hem goed op het midden van de basis. c) Boor de wand met een boortje van Ø 8 mm en bevestig het ruggedeelte door gebruik te maken van de pluggen Ø 8 mm en de bijgeleverde schroeven. d) De eventuele stabilisatie van het onderste deel wordt, indien nodig, overgelaten aan de installateur. 26 1 - Draai de twee schroeven V (op de aanhaakpunten van de wasemkap) tot ongeveer halverwege vast. d) Schouw met roosters: bevestig de twee gerichte roostertjes op de staalplaat op de daarvoor bestemde plaatsen, zodat het symbool naar boven gericht staat en het symbool naar voren. Bovendien, voor de filterversie, dient men te controleren of de roostertjes correct in de binnenkant van het filterverbindingsstuk R passen (afb. 27 2e deel INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN Het is noodzakelijk, dat de veiligheidsmaatregelen uit paragraaf 3 van deel I strict worden opgevolgd. Bovendien moeten ook de volgende punten in acht worden genomen: 1. 1 - Onderhoud het vet- en koolstoffilter stipt volgens de opgave van de fabrikant of vaker indien het gebruik langer dan vier uur per dag is. 1. 2 - Doof of reduceer de vlam als de pan van het vuur wordt gehaald, maar laat de vlam nooit voluit onder een in bedrijf zijnde wasemkap staan. 1. 3 - Regel de vlam zodanig, dat deze nooit onder de pan uit komt; hierdoor wordt energie bespaard en een gevaarlijke warmteconcentratie vermeden. 1. 4 - Gebruik de wasemkap enkel en alleen voor het afzuigen en zuiveren van keukendampen en -geuren. 2 - GEBRUIK 1 - Bedieningspaneel met schakelaars (afb. 10) Het schema van de knoppen is als volgt: TOETS L = Schakelt de verlichting aan en uit; TOETS M = Schakelt de motor aan en uit, TOETS V = Bepaalt de bedrijfssnelheid, on-derverdeeld in: 1 = Minimum snelheid, geschikt voor een continue bijzonder geruisloze luchtverversing, wanneer er weinig kookluchten zijn. 2 = Gemiddelde snelheid, geschikt in de meeste gevallen, gezien de optimale verhouding tussen hoeveelheid verwerkte lucht en geluids-niveau. 3 = Maximum snelheid, geschikt om zeer sterke kookluchten tegen te gaan, ook gedurende langere tijd. 11) Het schema van de bedieningen is als volgt: TOETS L = aan-/uitschakelaar van de verlichting; TOETS V1 = aan-/uitschakelaar van de motor op de eerste snelheid, geschikt voor een continue, zeer geruisloze luchtverversing, als er weinig kookdampen zijn. [. . . ] Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de metalen antivetfilters en, alleen voor filterkappen, aan het aktieve koolfilter. 3. 1 - Metalen antivet-filter 1 - Reiniging Het is noodzakelijk deze filters tenminste eenmaal in de twee maanden met een normaal huisschoonmaakmiddel te reinigen; de compacte afmetingen maken het mogelijk de filters ook in de vaatwasmachine te wassen. 28 2 - Demonteren van de filters Verwijder telkens één filter tegelijk, door de handgreep naar de achtterzijde van de wasemkap te duwen (afb. Let er bij het terugplaatsen op dat de handgreep zichtbaar blijft. 3. 2 - Filters van synthetische vezels. 1 - Vervang deze wanneer de paars-rode kleur van de puntjes, die door het rooster heen zichtbaar zijn, zich over het grootste deel van het oppervlak heeft verspreid, en, in ieder geval, tenminste eenmaal per twee maanden. - Dit filer kan niet worden gewassen, want dan zou het al zijn eigenschappen verliezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC913W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC913W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag