Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC911N1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC911N1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC911N1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC911N1 te teleladen.


ZANUSSI ZHC911N1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (223 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC911N1 (224 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC911N1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2) worden de kookluchtjes en ­dampen via een afvoerleiding door de muur/het plafond rechtstreeks naar buiten geleid. Het gebruik van koolstoffilters is in dat geval dus niet meer nodig. MONTAGE Alvorens het apparaat te monteren moet u de vetfilters verwijderen zodat u het apparaat makkelijker kunt hanteren: duw ter hoogte van de handgreep de pal naar binnen en trek het filter naar beneden (Fig. 4): breng met behulp van de boormal de bijgeleverde pluggen aan in de wand, in aanmerking nemend dat de afstand tussen de wasemkap en de kookplaat minstens 65 cm moet bedragen. Om het toestel zo stevig en veilig mogelijk tegen de muur te bevestigen, steekt u de twee extra schroeven in de speciaal hiertoe voorziene gaten (B). [. . . ] 8), zet het koolstoffilter dan vast met een draaiende beweging (tegen de klok in). 9), verwijder dan de 2 metalen filtervergrendelingen (M) en plaats het koolstoffilter in het vetfilters; breng vervolgens de 2 filtervergrendelingen aan om het koolstoffilter vast te zetten. WERKING Afhankelijk van de versies is het apparaat uitgerust met de volgende bedieningselementen: Bedieningselementen van Fig. B = Motorschakelaar; stand 0: motor uit; stand 1-2-3: motor aan op de eerste, tweede en derde snelheid. Toets B = TIMER inschakelen/uitschakelen: door 1 keer op deze toets te drukken wordt de timer ingeschakeld, zodat na 5 minuten de motor stopt (tegelijkertijd zal op het display het nummer van de gekozen snelheid knipperen); de timer blijft werken als de snelheid van de motor veranderd word. Display C = - laat de gekozen motorsnelheid zien (van 1 tot 4); - laat als het nummer knippert zien dat de timer ingeschakeld is; - geeft als het middelste gedeelte brandt of knippert aan dat de filters in alarm zijn. Door de toets nogmaals in te drukken, worden de motor-snelheden gekozen van 1 tot en met 4 in opeenvolgende orde. als het middelste gedeelte van het display gaat branden) dan moeten de vetfilters gereinigd worden (er zijn 30 werkingsuren verstreken). Als het middelste gedeelte daarentegen knippert dan moeten de vetfilters gereinigd worden en de koolstoffilters vervangen worden (er zijn 120 werkingsuren verstreken). Is uw afzuigkap niet in de filterversie en zijn de koolstoffilters niet aanwezig dan hoeft u uiteraard alleen de vetfilters te reinigen, dit geldt zowel als het middelste gedeelte brandt danwel als het middelste gedeelte knippert. Het filteralarm verschijnt wanneer de motor uitgeschakeld is en is ongeveer 30 seconden zichtbaar. Om opnieuw te beginnen moet u de toets 2 seconden gedurende het zichtbaar zijn van het alarm. 13: Toets A: schakelt de verlichting in/uit; om de 30 bedrijfsuren gaat het corresponderende lampje (S) branden om aan te geven dat de vetfilters moeten worden schoongemaakt; om de 120 bedrijfsuren gaat het corresponderende lampje (S) branden om aan te geven dat de vetfilters moeten worden schoongemaakt en het koolstoffilter moet worden vervangen. Om de telling van de uren weer te laten starten (RESET), moet de toets A ongeveer 1" ingedrukt gehouden worden (terwijl het lampje S in werking is). Toets B: schakelt de motor in op de 1e snelheid (het corresponderende lampje gaat branden); als hij ongeveer 1" ingedrukt gehouden wordt, gaat de motor uit; door nogmaals op de toets te drukken (terwijl het lampje brandt) wordt de TIMER geactiveerd, zodat de motor na 5' stopt (het corresponderende lampje knippert). Toets C: schakelt de motor in op de 2e snelheid (het corresponderende lampje gaat branden); door nogmaals op de toets te drukken (terwijl het lampje brandt) wordt de TIMER geactiveerd, zodat de motor na 5' stopt (het corresponderende lampje knippert). Toets D: schakelt de motor in op de 3e snelheid (het corresponderende lampje gaat branden); door de toets nogmaals in te drukken (terwijl het lampje brandt) wordt de TIMER geactiveerd, zodat de motor na 5' stopt (het corresponderende lampje knippert). Toets E: schakelt de motor in op de 4e snelheid (het corresponderende lampje gaat branden); door de toets nogmaals in te drukken (terwijl het lampje brandt) wordt de TIMER geactiveerd, zodat de motor na 5' stopt (het corresponderende lampje knippert). Er dient met name zorg besteed te worden aan de vetfilters: Als het door u aangeschafte model uitgerust is met de op figuur 12 afgebeelde bedieningselementen: de vetfilters moeten na elke circa 30 werkingsuren schoongemaakt worden (als het middelste gedeelte op het display gaat branden of gaat knipperen). Om de filters te verwijderen: duw ter hoogte van de handgreep de pal naar binnen en trek het filter naar beneden. Zodra de schone filters weer gemonteerd zijn moet u toets R (Reset) 2 seconden lang ingedrukt houden zodat de telling weer overnieuw kan beginnen. [. . . ] Als het door u aangeschafte model uitgerust is met de op figuur 10/11 afgebeelde bedieningselementen dan moet u de koolstoffilters vervangen in verhouding tot de mate waarin het apparaat gebruikt wordt, gemiddeld één keer in de 6 maanden. Als het door u aangeschafte model uitgerust is met de op figuur 13 afgebeelde bedieningselementen, moeten de koolstoffilters telkens worden vervangen wanneer het lampje van de verlichtingstoets (Fig. Om het gloeilampje(s) te vervangen moeten de vetfilters worden verwijderd op de manier die eerder beschreven is, en moet het lampje worden weggehaald. Voor het vervangen van de halogeen lampen, de fitting losdraaien "tegen de klok in" en het lampje uitnemen (Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC911N1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC911N1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag