Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC71X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC71X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC71X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC71X te teleladen.


ZANUSSI ZHC71X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (815 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC71X (270 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC71X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3. 8 - Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de hoodschakelaar uit alvorens eender welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 29 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE 3. 9 - Indien in het vertrek zowel de afzuigkap als ook andere apparaten die nietelectrisch aangedreven zijn (maar bijvoorbeeld op gas) worden gebruikt, dient voor een passende ontluchting van het vertrek te worden gezorgd. U kunt de afzuigkap op de juiste manier zonder risico's gebruiken als de maximum onderdruk in het vertrek de 0, 04 mbar niet overschrijdt; op deze wijze voorkomt men een terugkeer van verbrandingsgassen. 4 - MONTAGE Volg het hierna beschreven schema om de montge van de afzuigkap te vergemakkelijken: 4. 1 - Montage van het bovenste telescopische bevestigingsgeraamte "TS" 4. 2 - Montage van het onderste telescopische bevestigingsgeraamte "TI" 4. 3 - Afstelling of Afzuig- of Filtratie uitvoering 4. 4 - Aansluiting op het elektriciteitsnet 4. 5 - Montage van de schouw 4. 6 - Montage van de afzuigkap 4. 7 - Elektrische aansluiting van de bedieningselementen en controle van de werking 4. 1 - Montage van het telescopische bevestigingsgeraamte "TS" Het bevestigingsgeraamte kan zowel aan het plafond (2A) als aan een houten balk (2B), die stevig genoeg is, of aan andere draagconstructies, bevestigd worden. De recirculerende lucht kan in vier verschillende richtingen georienteerd worden; de keuze wordt bepaald op het ogenblik van de montage van het bovenste telescopische schouwgeraamte (zie punt "d"). [. . . ] a) Haal het onderste gedeelte "TI" (6C) van het bovenste gedeelte "6A" af door de 4 bevestigingsschroeven "6B" met de inbussleutel "6D" die met de afzuigkap meegeleverd worden, los te draaien. b) Verwijder de schroeven "3A" en trek de bovenste buis "S" (3B) uit de telescopische schouw. c) Bepaal, vanaf het midden van de kookplaat, het middelpunt van het plafond of van de houten draagbalk, doormiddel van een loodlijn of met behulp van een soortgelijk sisteem en teken dit middelpunt af. 5) Houd de (meegeleverde) boormal "5A" tegen het plafond of tegen de houten balk waarbij u ervoor moet zorgen dat de mal precies in het midden zit en waarbij n van de beide assen (A of B) van de mal aan de lange kant van de kookplaat "5C" gelijkgesteld moet worden, er rekening mee houdend in welke richting u de gefiltreerde lucht wilt laten afvoeren. De richting, 1 of 2, waarin de lucht afgevoerd wordt zoals aangegeven op de boormal, moet tijdens de volgende fase vastgesteld worden, d. w. z. als het onderste gedeelte van het bevestigingsgeraamte gemonteerd wordt (paragraaf 4. 2). Teken de 4 gaten en het gat voor het electrische snoer in de boormal af. 30 Eerste deel - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE e) Punt "5E" geeft de plaats aan waar het elektrische snoer doorgehaald kan worden. f) Boor de volgende gaten: - plafond: 4 gaten 10 mm voor de bevestiging van het bovenste gedeelte van het bevestigings-geraamte 1 gat 10 mm voor de doorvoer van het elektrische snoer - draag balk: 4 gaten 8 mm voor de bevestiging van de helft van het bevestigingsgeraamte 1 gat 10 mm voor de doorvoer van het elektrische snoer g) Enkel voor de afzuiguitvoering met afvoer langs het plafond Teken met behulp van de boormal het middelpunt van 125 mm af en boor een gat voor de afvoerpijp naar buiten toe. c) Monteer het aktieve koolstoffilter in de afzuigkap (zie paragraaf 3. 2 - deel 2) nadat u de elektrische aansluiting tot stand gebracht heeft (paragraaf 4. 7). 4. 4 - Aansluiting op het elektriciteitsnet a) Het is absoluut noodzakelijk de in paragraaf 3 vermele waarschuwingen met betrekking op de veiligheid nauw op te volgen. b) Om de aansluiting op het externe net tot stand te brengen, het elektrische snoer door de speciale gleuven die in het telescopische bevestigingsgeraamte laten gleiden. c) Sluit het snoer van de afzuigkap op het elektriciteitsnet aan. 4. 5 - Montage van de schouw a) Plaats de bovenste pijp "S" (4B) in de telescopische schouw bevestig met de beide schroeven "3A". b) Plaats de onderste pijp "I" (4C) in de telescopische schouw en plaats deze zodanig dat de opening "4D", in geval van recirculatie uitvoering, precies tegenover het filteraansluitstuk "7A" zit. N. B. : Het draaibare rooster "G" gaat pas na montge van de afzuigkap "C" bevestigt. - Gebruik het apparaat niet voor oneigenlijke doeleinden: het apparaat is uitsluitend ontworpen om keukenluchtjes tegen te gaan. 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 2 - GEBRUIK Bedieningspaneel (fig. 10) Het schema van de bedieningstoetsen is als volgt: TOETS "L" = Aan- en uitschakeling van de verlichting TOETS "M" = Aan- en uitschakeling van de motor TOETS "V" = Bepaalt de bedrijfssnelheid, onderverdeeld in: 1 = Laagste snelheid, geschikt voor een continu, bijzonder geruisloze luchtzuivering. 2 = Gemiddelde snelheid, geschikt in de meeste gevallen, gezien de optimale verhouding tussen hoeveelheid gezuiverde lucht en geluidsniveau. 3 = Maximum snelheid, geschikt om zeer sterke kookluchten tegen te gaan, ook gedurende langere tijd. 3 - ONDERHOUD Een constant onderhoud garandeert , ook na verloop van tijd, een goede werking en een goed rendement. [. . . ] 3 = Maximum snelheid, geschikt om zeer sterke kookluchten tegen te gaan, ook gedurende langere tijd. 3 - ONDERHOUD Een constant onderhoud garandeert , ook na verloop van tijd, een goede werking en een goed rendement. Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de metalen vetfilters en, alleen voor de recirculatie wasemkappen, aan het aktieve koolstoffilter. 3. 1 - Metalen vetfilters 1 - Reiniging Het is noodzakelijk deze filters tenminste n keer in de twee maanden met een normaal huishoudelijk schoonmaakmiddel te reinigen; dankzij de compacte 34 Deel 2 - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD afmetingen is het ook mogelijk de filters in de vaatwasmaschine te reinigen. 2 - Demonteren van de filters: a) Verwijder de filters "8D" (n tegelijk) door de handgrepen "8E" naar het centrum toe drukken en tegelijkertijd naar beneden te trekken. b) Breng de filters vervolgens weer erop lettend dat de handgreep op een zichtbare plaats en aan de voorkant zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC71X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC71X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag