Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC71N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC71N. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC71N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC71N te teleladen.


ZANUSSI ZHC71N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (157 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC71N (815 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC71N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een juist gebruik zonder risico's bereikt men wanneer de maximum depressie van het vertrek de 0, 04 mbar niet overschrijdt; men voorkomt op deze manier een terugkeer van de vrijkomende gassen. 4 - INSTALLATIE De afzuigkap kan op drie verschillende manieren aan de wand worden geïnstalleerd: A - installatie van de kap met een ruggedeelte (optional) B - installatie van de kap zonder ruggedeelte C - installatie waarbij de schoorsteen op één lijn gebracht wordt met de bovenkant van de hangkastjes. In ieder geval, om te voorkomen dat de af-zuigkap per ongeluk loshaakt, is het altijd noodzakelijk voor de installatie van de schoorsteen te werk te gaan zoals aangegeven wordt in de instructies. Het volgende schema dient te worden gerespec-teerd: 4. 1 - Montage van de ondersteunende beugels 4. 2 - Montage van de afzuigkap 4. 3 - Aansluiting op het elektriciteitsnet en controle van de werking 4. 4 - Afzuig- of filteraansluiting 4. 5 - Aansluiting van de telescoopschoorsteen 4. 1 - Montage van de ondersteunende beugels. 2a-b) 1 - Trek op de wand een verticale lijn tot aan het plafond, in het midden van de zone waar de afzuigkap gemonteerd gaat worden: dit dient voor de verticale opstelling op één lijn van de onderdelen. [. . . ] Op de horizontale lijn de boringen voor de bevestiging van de beugels 1 aangeven op een afstand Y = 100 mm tussen het midden van de gaten van de beugels en het midden van de afzuigkap. 3 - Plaatsing van de beugels 2 a) Zet één van de beugels 2 tegen de muur op ongeveer 1 of 2 mm van het plafond of van de bovengrens, terwijl U het midden ervan op de verticale lijn brengt. c) Zet de andere beugel 2 tegen de wand op de verticale lijn, op een afstand X gemeten zoals in fig. 2, op dezelfde hoogte als de bovenste halve buis S die bij de afzuigkap geleverd wordt. De maat X kan verschillende waarden heb-ben, al naar gelang de verschillende beschikbare lengtes van de bovenste halve buis. De beugels 1 - 2 goed vastzetten door gebruik te maken van de pluggen Ø 8 mm en de bijbehorende schroeven. 29 5 - Ruggedeelte (optional) De afstand van de afzuigkap vanaf de kookplaat wordt bepaald, in dit geval, door de hoogte van het ruggedeelte F en door de eventuele op-staande rand van de kookplaat. Het ruggedeelte moet worden gemonteerd vòòr de afzuigkap, en, als men hem zowel boven als onder wenst te bevestigen tegen de wand, is het noodzakelijk hem op de juiste hoogte te monteren, voor de montage van de basis of tenminste van de daarbij behorende plaat. Aangezien het om een gecompliceerde operatie gaat, dient deze uitsluitend door de keukeninstallateur of door vakbekwaam personeel te worden uitgevoerd, dat alle afme-tingen van de meubels kent. Indien men alleen de bovenkant wil vastzetten, dient men als volgt te werk te gaan: a) Zet het ruggedeelte op de plaat van de basis zoals op fig. 2a, breng hem in contact met de wand en plaats hem goed op het midden van de basis. d)Voeg de eventuele aktieve koolfilters toe aan de binnenkant van de afzuigkap (zie paragraaf 3. 3. - Breng de gerichte roostertjes niet aan; deze operatie dient te worden uitgevoerd na de installatie van de schoorsteen. 4. 5 - Montage van de telescoopschoorsteen 1 - Installatie type A/B (fig. 10) a) Om de bovenste halve buis S aan te brengen, dient u de twee zijstukken een stukje verder uit elkaar te trekken, hen achter de beugels 2 te haken en te weer sluiten tot aan de aanslag. Bevestig de halve buis aan de beugels 2 met vier van de bij de accessoires gele-verde schroeven. b) Op de zelfde wijze de onderste halve buis I aanbrengen tussen de onderste beugel 2 en de wand, rekening houdend met het feit dat aan de basis, de omtrek van de halve buis bevesigd moet worden op de daarvoor bestemde plaats in de afzuigkap zelf en aan de zijlipjes moet worden gehaakt (zie uitvergroting). 11) Bevestig de onderste halve buis I door de twee zijstukken een stukje uit elkaar te trekken, hen 31 achter de beugel 2 haken en hen weer sluiten tot aan de aanslag, rekening houdend met het feit dat aan de basis de omtrek van de halve buis op de daarvoor bestemde plaats in de afzuigkap zelf moet worden aangebracht en aan de zijlipjes moet worden gehaakt (zie uitvergroting). ATTENTIE - In geval van demontage van de onderste halve buis, moeten de twee zijlipjes aan de binnenkant van de afzuigkap worden losgehaakt (fig. 3 - Bevestig de twee gerichte roostertjes op de staalplaat op de daarvoor bestemde plaatsen, zodat het symbool naar boven gericht staat en het symbool naar voren. Bovendien, voor de filterversie, dient men te controleren of de roostertjes correct in de binnenkant van het filterverbindingsstuk R passen (fig. 13). 2e deel INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD 1 - WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID Het is absoluut noodzakelijk alle waar-schuwingen die beschreven zijn in paragraaf 3 van het eerste deel - instructies voor de installatie, te respecteren. Bovendien is het erg belangrijk bijzondere aan-dacht te schenken tijdens het gebruik en het onderhoud, aan de volgende opmerkingen: 1. 1- De antivet-filters en de aktieve koolfilters nauwgezet en op tijd onderhouden volgens de raadgevingen van de fabrikant of vaker, indien er sprake is van intensief gebruik (meer dan 4 uur per dag). [. . . ] 1. 3- Regel de vlam altijd zodanig dat deze niet aan de zijkant van de pan omhoog komt: men bespaart energie en men voorkomt gevaarlijke warmteconcentraties. 1. 4- Gebruik het apparaat niet voor oneigenlijke doeleinden; het is uitsluitend ontworpen om keukenluchtjes tegen te gaan. 1. 5- Om de voedingskabel H te vervangen, dient men zich te wenden tot het dichtstbijzijnde Service-centrum. 2 - GEBRUIK Knoppenpaneel (fig. 14) Het schema van de knoppen is als volgt: TOETS L = Schakelt de verlichting aan en uit TOETS M = Schakelt de motor aan en uit TOETS V = Bepaalt de bedrijfssnelheid, on-derverdeeld in: 1 = Minimum snelheid, geschikt voor een continue bijzonder geruisloze luchtverversing, wanneer er weinig kookluchten zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC71N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC71N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag