Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZH9020N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZH9020N. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZH9020N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZH9020N te teleladen.


ZANUSSI ZH9020N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (76 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZH9020N (84 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZH9020N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg voor een luchttoevoer, die even groot is als de hoeveelheid afgevoerde lucht. Dit punt wordt extra belangrijk wanneer er in hetzelfde vertrek ook een ander verbrandingsapparaat b. v. Raadpleeg bij twijfel en/of vragen over dit onderwerp uw gasbedrijf. 4- MONTAGE. Om de montage te vergemakkelijken zijn de handelingen in de volgende vijf stappen verdeeld, die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd. 4. 5 - Montage van de telescopische schouw. 4. 1 - Montage van de bevestigingsbeugels en spatscherm (zie fig. [. . . ] De maat X kan diverse waarden hebben, omdat er verschillende soorten schouwelementen verkrijgbaar zijn. Plaats de pluggen en bevestig de beugels 1 - 2 - 3 met de meegeleverde schroeven. De afstand tussen de wasemkap en de kookplaat wordt in dit geval bepaalt door de hoogte van het spatscherm B. Het spatscherm wordt bevestigd, voordat de wasemkap geinstalleerd wordt. Moet het spatscherm zowel aan de boven - als aan de onderzijde worden bevestigd, dan dient deze handeling te geschieden, voordat de wasemkap of het basisvlak (b. v. Aangezien deze handeling ingewikkeld is, kan deze het best worden uitgevoerd door een keukeninstallateur, omdat zij beter be-kend zijn met de afmetingen van keukeninterieur. Wordt het spatscherm enkel aan de bovenzijde bevestigd; handel dan als volgt: 1 - Bepaal eerst de plaats van de wasemkap, zodat het spatscherm later precies onder de wasemkap valt. Laat de onderkant van het spatscherm op het basisvlak rusten en druk het spatscherm tegen de muur (fig. 2 - Markeer de boorgaten aan de bovenzijde van het spatscherm op de muur. 3 - Boor de gaten met een Ø 8 mm boor, plaats de pluggen en schroef het spatscherm met de schroeven vast. 4 - Voor de stabiliteit aan de onderkant van het spatscherm moet de installateur zorgen. 4. 2 - Montage van de wasemkap (fig. 9). Deel II GEBRUIKS AANWIJZING 1VEILIGHEIDSMAATREGELEN. Het is noodzakelijk, dat de veiligheidsmaatregelen uit paragraaf 3 van deel I strict worden opgevolgd. Bovendien moeten ook de volgende punten in acht worden genomen: 1. 1 - Onderhoud het vet- en koolstoffilter exact volgens de opgave van de fabrikant of vaker indien het gebruik langer dan vier uur per dag is. 1. 2 - Doof of reduceer de vlam als de pan van het vuur wordt gehaald, maar laat de vlam nooit voluit onder een in bedrijf zijnde wasemkap staan. 1. 3 - Regel de vlam zodanig, dat deze nooit onder de pan uit komt; hierdoor wordt energie bespaard en een gevaarlijke warmteconcentratie vermeden. 1. 4 - Gebruik de wasemkap enkel en alleen voor het afzuigen en zuiveren van keukendampen en -geuren. 22. 1 - GEBRUIK. Bedieningspaneel I. Door zacht op de plaats van de pijl in figuur 10 te drukken en weer los te laten, springt het paneel tevoorschijn. Na gebruik kan het paneel weggewerkt worden door het paneel zacht terug te drukken, totdat deze in de sluiting klikt. 2 = middelste bedrijfssnelheid; het meest gebruikt, vanwege de optimale verhouding tussen luchtverplaatsing en geluid. 3 = hoogste bedrijfssnelheid; in geval van een hoge dampconcentratie. 2. 2 - 3- ONDERHOUD. Goed onderhoud verlengt de levensduur en houdt het rendement op peil. Het vet- en koolstoffilter verdienen bij het onderhoud extra aandacht. 3. 1 - Metalen vetfilter. AReiniging: Deze filters moeten uiterlijk na twee maanden schoon gemaakt worden met een neutraal afwas middel. Deze filters kunnen dankzij de compacte afmetingen ook in de vaatwasmaschine gereinigd worden. [. . . ] - Laat het raster naar beneden glijden en onthaak met een diagonale beweging van zijn zit (fig. 14b). B- 3. 2 - Synthetisch vetfilter. A- B- - Verwijder nu de filterhouders Q zoals aangegeven in (fig. - Vervang het vetfilter erop lettend dat de gekleurde stipjes zichtbaar zijn eens het afzuigraster terug monteerd is. Belangrijk hierbij is dat de 2 metalen aan haakpunten van het raster degelijk terug in hun zit komen te staan. 3. 3 - Koolstoffilter. AWerking: Het koolstoffilter neemt de geuren uit de lucht op en moet om de vier maanden worden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZH9020N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZH9020N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag