Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZH6024N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZH6024N. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZH6024N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZH6024N te teleladen.


ZANUSSI ZH6024N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (360 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZH6024N (342 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZH6024N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1. 9 - Alvorens de wasemkap schoon te maken of onderhoudswerken uit te voeren, moet het toestel uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar uit te schakelen. 1. 10- Als er in de kamer tegelijkertijd zowel de wasemkap wordt gebruikt als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten), moet ervoor gezorgd worden dat de kamer voldoende geventileerd wordt. U bekomt een optimaal gebruik zonder risico's wanneer de lage luchtdruk in de kamer niet hoger is dan 0, 04 mBar; op deze manier vermijdt U dat de uitlaat van de gasapparaten terug de kamer binnenkomt. 1. 11- Het toestel moet zo geplaatst worden dat het stopcontact altijd toegankelijk is. [. . . ] 1. 12- Als de voedingskabel van het toestel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een speciale kabel of een geheel dat beschikbaar is bij de fabrikant of de technische klantendienst . NL 1 19 9 INSTALLATIE 2 - AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE 2. 1 - Openen en verwijderen van het rooster Om het rooster te openen schruift u de twee schruifjes, links en rechts, naar de richting van het midden van de kap. Het rooster kan nu om-laag geklapt worden en blijft op de achterstiften hangen. Om het rooster geheel te verwijderen schuift u de rechterkant iets naar u toe waardoor de stift uit de sleuf vrijkomt. 2. 2 - Montage onder een keukenkastje Er zij twee mogelijkheden: a - Door middel van de bijgeleverde schroeven 3, 5 x 16 mm vanuit het keukenkastje; dan moet u eerst door middel van de boormal gaatjes in de bodem van het kastje boren. b - Door middel van niet bijgeleverde korte houtschroeven vanuit de kap; kan moet u eerst het rooster verwijderen, de kap op z'n plaats houden en de slobgaten onder op de bodem van het kastje aftekenen. Vervolgens draait u de schroeven in de bodem en schuift u de kap, door middel van de slob-gaten, over de schroeven. Schroeven nu aantrekken. 2. 3 - Montage aan de wand Er zijn twee mogelijkheden: a - Direkte montage tegen de wand, door middel van de slobgaten in de achterkant van de kap. Door middel van de boormal of aftekenen vanuit de kap, boort u twee gaten van tenminste 8 mm in de wand. Dan plaatst u de bij de gebruikte boormaat behorende pluggen en draait u schroeven tot op 5 mm in de pluggen. Vervolgens hangt u de kap, door middel van de slobgaten over de schroefkoppen en trekt de schroeven aan. Zie de daarbij geleverde instrukties. 2. 4 - Keuze afzuigen of cirkuleren a - Afzuigen: Afhankelijk van het model is de kap uitgerust met een 100 mm Ø of 120 mm Ø flens voor de aansluiting van een slang of buis. De opening welke niet benut wordt moet met het meege-leverde deksel afgesloten worden. · Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. 4. 3 - Het koolstoffilter Het koolstoffilter, wat u gebruikt indien u de kap "cirkulerend" laat werken, dient om geuren te absorberen. Ook dit filter raakt op een gegeven moment verzadigd met stoffen die zowel uit het voedsel als uit verbrandingsresten (gas) afkomstig zijn. Door chemische reakties met het koolstof kunnen, bij verzadiging, gevaarlijke stoffen in het filter onstaan die zich in het vertrek kunnen verspreiden. Wij adviseren u dan ook dit filter, afhankelijk van hoe vaak u de kap gebruikt, 2 tot 4 keer per jaar te vervangen. Bovendien werkt een vers filter uiteraard veel beter dan een verzadigd filter. 4. 4 - De verlichting Afhankelijk van het model is uw wasemkap met één of twee verlichtingslampjes uitgerust. Neem, vóór een lampje vervangt, even de steker uit het stopkontakt. Het vervangende lampje mag niet groter in vermogen (watt) zijn dan op het typeplaatje (achterin de kap) staat aangegeven. 4. 5 - Schoonmaken De buitenkant van de kap kunt u, naar behoefte, schoonmaken met lauwwarm water en een huishoudschoonmaakmiddel wat niet krast. Neem, zeker als u ook de binnenkant gaat schoonmaken, eerst de steker uit het stopkon-takt. Gebruik geen drijfnatte, maar een vochtige doek. NL 2 21 1 Dir. 89/336/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per lambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. [. . . ] 89/336/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per lambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare lufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZH6024N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZH6024N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag