Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZGM784IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZGM784IX. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZGM784IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZGM784IX te teleladen.


ZANUSSI ZGM784IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (525 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZGM784IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's leiden. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Informatie m. b. t. het milieu l l Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu. [. . . ] Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de branderringen en -deksel goed droog met een zacht doekje voordat u ze weer terug zet. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol. Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert (afb. Controleer of de branderring poorten schoon zijn. Periodiek onderhoud Laat af en toe door een erkend installateur of ELECTROLUX SERVICE controleren of de gasslang en/ of gasaansluiting nog in een goede staat verkeren. Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. l Dit mag alleen gebeuren door een erkend installateur of door ELECTROLUX SERVICE. 4 Technische gegevens Vermogen gasbrandersbrander Wokbrander Sterkbrander Normaalbrander Kleinebrander Categorie Voeding gas Koppeling gas Voeding elektriciteit 4, 0 kW 3, 0 kW 2, 0 kW 1, 0 kW II 2L 3B/P Aardgas G25/25 mbar G 1/2" 230 V 50 Hz Afmetingen van de uitsnijmaat Breedte Diepte 560 mm 480 mm Aanwijzingen voor de Installateur De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem bekende voorschriften en eventuele voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf. De aansluiting dient van een GIVEG-goedgekeurde aansluitgaskraan met koppeling te worden voorzien. Elektrische aansluiting l l l l l l De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. Als u het apparaat direct aan het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar worden aangebracht die tussen de contacten een opening van minimaal 3 mm heeft. Het aansluitsnoer moet zodanig worden geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan 90°C. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen. De gaskookplaat is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer met randaardestekker. De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf uitgevoerd worden. 5 Correctie bladzijden 6 Gasaansluiting Attentie Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. 9 9 Inbouwmogelijkheden Als het keukenmeubel een deur heeft. Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de kookplaat minimaal 20 mm. De kookplaat moet in een open ruimte liggen om er voor eventuele reparaties bij te kunnen komen. Verwijder daarom de bovenkant van de kast of zorg ervoor dat een ovenkast geleverd wordt (afb. 11 30 380 140 120 cm 2 180 cm 2 FO 2042 480 60 a b 20 min Boven een oven Voor de inbouwopeningen, zie afb. De elektrische aansluiting voor de oven en het kookplateau moeten toegankelijk blijven en afzonderlijk gelegd worden. Zorg ervoor dat de onderzijde van een bovenkast altijd minimal 650 mm. wordt geplaast, zorg er dan voor, dat de bovenkasten links en rechts van de kap minimaal 550 mm. Dit om te voorkomen, dat indien gewenst, de afdekplaat niet geplaatst kan worden. FO 2044 FO 2043 a) Verwijderbaar paneel b) Eventuele ruimte voor de aansluitingen afb. 15 550 min. 560 min. FO 0198 FO 2752 10 550 min 650 min 591 GARANTIEVOORWAARDEN Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. [. . . ] Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZGM784IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZGM784IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag