Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFD19/5R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFD19/5R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFD19/5R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFD19/5R te teleladen.


ZANUSSI ZFD19/5R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (142 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZFD19/5R (130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFD19/5R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER KØLESKAB ZD 19/5 R BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET BRUGSANVISNING 2222 298-04 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN NL Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. [. . . ] In ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Ga nu verder als volgt te werk: Verwijder de scharnierplaat (1) en voetje (2). Verwijder het tussenscharnier, trek de deur van stift (5) en leg hem terzijde. Na het dopje verwijderd te hebben, monteer het dopje nu aan de andere kant, plaats de bovendeur, het tussenscharnier en de onderdeur. D586 Fig. 3 5 4 3 1 2 Monteer de onderscharnierplaat (1) en voetje (2) op de nieuwe plaats. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. Belangrijk Na het omkeren van de deurdraairichting moet u kontroleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. 34 NL HET GEBRUIK Inbedrijfname en temperatuurinstelling Steek de steker in de wandkontaktdoos, open de deur van de koeler en draai de temperatuurregelaar uit de stand «O» in de gewenste stand; dat zal aanvankelijk de positie tussen 2 en 4 zijn. Mogelijk vindt u, na verloop van een paar dagen, de koelertemperatuur wat te koud; draai de knop dan naar een lager cijfer. Indien u snel een grote hoeveelheid flesjes wilt koelen, draai dan tijdelijk de knop naar een hoog cijfer; vergeet echter niet de knop naar de voor u gebruikelijke stand terug te draaien zodra de flesjes koud genoeg zijn. Invriezen gaat automatisch; u hoeft daarvoor niets te bedienen. koeler als op het aanrecht gebeuren. Frituurprodukten kunnen direkt vanuit het diepvriesvak in de frituurpan gedaan worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. De magnetronoven is uitstekend geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instrukties voor de betreffende oven. Het invriezen van verse levensmiddelen In het ( )-diepvriesvak kunt u zelf verse levensmiddelen invriezen. In uw kast vindt u dit maximum op het typeplaatje, links onderin de kast, aangegeven in . . . Kg/24h. Twee zeer belangrijke regels zijn te volgen, namelijk: Het bewaren van diepgevroren levensmiddelen Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren produkten van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen produkten waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. Breng de gekochte produkten zo snel mogelijk naar uw diepvriesvak over. Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers, die u daarbij aantreft, het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren. Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in aanraking komen met reeds ingevroren pakketten. De beste manier is: de in te vriezen pakketten boven de reeds ingevroren pakketten en op enige afstand daarvan. Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in. [. . . ] De warmtewisselaar aan de achterkant van het toestel regelmatig ontstoffen met een borstel of een stofzuiger. Indien u afwezig bent voor een lange periode, trek de stekker dan uit het stopkontakt, ledig, ontdooi en reinig het apparaat en laat de deuren openstaan. D411 STORINGEN Voordat u een beroep doet op uw vakhandelaar of servicedienst, kontroleer het stopkontakt en de smeltveiligheden én de stand van de thermostaat. Trillingen kunnen veroorzaakt worden wanneer de warmtewisselaar de muur raakt of de kapillaire leiding tegen de warmtewisselaar gedrukt is. NL Als er zich een defekt voordoet kunt u een beroep doen op onze dienst na verkoop. De gegevens van uw toestel vindt u op het identificatieplaatje ter hoogte van de groentela. 40 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFD19/5R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFD19/5R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag