Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC70-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC70-1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFC70-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC70-1 te teleladen.


ZANUSSI ZFC70-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (572 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZFC70-1 (510 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFC70-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In geval van schade de ruimte waarin het apparaat staat, goed ventileren. Huishoudelijke koel-en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet-of drinkbare produkten. Het gebruik voor andere doeleinden kan schade of letsel tot gevolg hebben. Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. [. . . ] Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen onherstelbare schade veroorzaakt aan het apparaat en levensmiddelen. Ontdooide diepvriesprodukten mogen, om gezondheidsredenen, niet weer ingevroren worden. Volg de raadgevingen van de fabrikant op met betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken bewaart of invriest. Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even. Plaats geen koolzuurhoudende of mouserende dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of vriezer; blikjes of flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud exploderen. Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaken of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, lampje altijd de steker uit het stopcontakt. Het Afdanken Verwijder de deur(en) of het deksel en knip het aansluitsnoer af, zodat in afwachting van wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich niet in kunnen opsluiten of aan een elektrische schok kunnen blootstaan. Het Milieu Dit koel-en/of vriesapparaat bevat geen CFKs in het koelmiddel, het blaasmiddel of enig ander deel. Desalniettemin moet het apparaat na het afdanken ter recycling worden aangeboden, bij de op dat moment bevoegde dienst of bij het daarvoor aangewezen verzameldepot. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELGROEP FABRIEKSSERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. HET INSTALLEREN Het Plaatsen Zet de koelkast niet op een plaats in het direkte zonlicht of in de buurt van een hittebron. Overtuig u ervan dat de koelkast horizontaal staat, maak gebruik van de stelpootjes door deze in of uit te draaien. (zie Fig. J ) Deze koelkast kan in lijn geplaatst worden met andere keukenmeubelen. 2 ) De klimaatclassificatie staat vermeld op het serieplaatje aan de linker binnenzijde van het apparaat. Als de koelkast weer normaal werkt kunnen de volgende situaties zich voordoen: A) Als het vriesgedeelte vol beladen is, maar de uitval tijd is korter dan de tijd genoemd op het typeplaatje zal er geen schade zijn ontstaan. B) Als het vriesgedeelte redelijk vol beladen is, de temperatuurstijging niet al te groot is, het ontdooien nog niet is begonnen, is het waarschijnlijk, dat er geen schade is ontstaan. C) Als de levensmiddelen gedeeltelijk zijn ontdooit moeten ze onmiddelijk worden gebruikt, of gekookt. Daarna kunnen ze weer worden ingevroren. Een paar goede tips Onderbreek niet de invriesperiode door nieuw voedsel bij te plaatsen. Zet geen nieuw in te vriezen voedsel naast reeds ingevroren levensmiddelen. Verdeel het in te vriezen voedsel in handzame porties en verpak ze in folie of speciale invriesdozen of diepvreszakken. Laat rauw vlees of rauwe vis nooit met gebraden vlees of vis met elkaar in contact komen. Verwijder morsplekken van melk- en/of produkten direkt, voorkom daarmee bacteriegroei. Maak de koelruimte schoon met warm water waaraan wat soda is toegevoegd. Bij sommige modellen staat op de binnendeur een schematische afbeelding van de duurzaamheidsperiode van verschillende voedingsmiddelen afgebeeld (in maanden). De duurzaamheid hangt ook samen met de kwaliteit van het voedingsmiddel op het moment van invriezen en met de specifieke invriesinstructies op de verpakking. Het koelgedeelte Het koelgedeelte is bedoeld voor het bewaren van verse levensmiddelen en dranken. [. . . ] Wrik nooit ijs van de wanden, wacht tot ijs vanzelf loslaat, verwijder de grote stukken. Nadat de vriesruimte geheel ontdooit is, reinig dan de binnenkant met lauwwarm water en een niet agressief schoonmaakmiddel, dat niet schuurt. Stop de steker weer in het stopcontact. automatisch wordt ontdooit is het ontdooien niet nodig, wel moet erop gelet worden, dat het dooiwatergootje (Fig. 1 G) niet verstopt raakt. Het schoonmaken Gebruik nooit alcohol of een produkt, dat alcohol bevat, dat kan schade veroorzaken. Gebruik lauwwarm water en een beetje soda of een niet agressief schoonmaakmiddel, dat niet schuurt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFC70-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFC70-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag