Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC70. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFC70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC70 te teleladen.


ZANUSSI ZFC70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (572 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZFC70 (510 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFC70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. · Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. · Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Het DAC systeem biedt extra voordelen bij het koelen in de koelruimte, zoals: · · Sneller koelen Een betere temperatuur verdeling in de ruimte door de gekoelde lucht door middel van luchtcirkulatie evenwichtig te verspreiden. Druk, voor het in werking stellen, de schakelaar van de ventilator in, waarna een groen controlelampje zal gaan bran den. Na enkele uren kan deze funktie weer worden uitgeschakeld door de schakelaar weer op stand "o" te zetten. Om overkoeling te vermijden moet de temperatuurregelaar op een redelijke stand worden gezet. 5 Verplaatsbare rekken De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat u de rekken naar wens op verschillende hoogten kunt plaatsen. D338 Verplaatsen van deurvakken De ruimte tussen deurvakken kan naar behoefte aangepast worden. Ga daartoe als volgt te werk: Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Verplaats daarna het vak naar de gewenste hoogte. PR2 7 0 Controle van de luchtvochtigheid In de glasplaat zijn sleuven aangebracht (die met een schuifhendel afgesteld kunnen worden) waarmee u de temperatuur in de groentela/den kunt regelen. Wanneer de sleuven gesloten zijn, blijft de temperatuur hoger en heerst er een hogere luchtvochtigheid. Open sleuven zorgen voor een lagere temperatuur en minder luchtvochtigheid. PR271 De lade De lade is geschikt om er groente en fruit in te bewaren. Binnenin de lade bevindt zich een scheidingswand die op verschillende plaatsen kan worden gezet om de afscheiding aan de eigen wensen af te stemmen. 6 TIPS Tips voor het koelen Enkele praktische tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt . Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen: - 87/308 EG-richtlijn van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring; - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. 11 Garantievoorwaarden (NL) Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden: 1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. [. . . ] Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking. Adres Servicedienst: Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFC70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFC70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag