Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4XS2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4XS2. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZF4XS2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4XS2 te teleladen.


ZANUSSI ZF4XS2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (331 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZF4XS2 (194 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZF4XS2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan stopcontacten in de buurt van het apparaat. · Schakel elke keer na het gebruik de kookzones uit. 66 Veiligheid bij het reinigen U moet het apparaat uitschakelen voordat u het gaat reinigen. Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden. Zo wordt schade aan het apparaat voorkomen · Gebruik de kookplaat niet als werkplek of aanrecht. · Schakel de kookzones nooit in als er een lege pan of geen pan op staat. [. . . ] · Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis. De belangrijkste kenmerken van uw apparaat · Glaskeramische kookplaat: Het apparaat heeft een glaskeramische kookplaat en 4 snel opgloeiende kookzones Hierbij wordt door bijzonder sterke stralingselementen de opwarmduur van het verwarmingselement aanzienlijk verkort. · Reiniging: De rand van de glaskeramische kookplaat zonder raamwerk is stootgevoelig. De gladde Oppervlakte is gemakkelijk te reinigen (zie Hoofdstuk: Brandervermogen en -mondstuk) · Restwarmte-indicator: Gevaar voor verbranding!Bij gebruik worden de binnenkant van de oven en de kookzones heet. 68 Beschrijving van het apparaat Uitvoering kookplaat en bedieningsveld Eénkringskookzone 1200W Eénkringskookzone 1800W Eénkringskookzone 2300W 4-voudige restwarmte-indicaties (apart voor elke kookplaats) Eénkringskookzone 1200W Kookplaatsenschakelaar Kookplaatsenschakelaar voor kookzone linksachter Kookplaatsenschakelaar voor kookzone rechtsachter Kookplaatsenschakelaar voor kookzone linksvoor Kookplaatsenschakelaar voor kookzone rechtsvoor 69 Voor het in gebruik nemen Reinigen De glaskeramische kookplaat met een vochtige doek afnemen. 1 Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen!De oppervlakte kan beschadigd worden. 70 Bediening van de kookplaat 3 Bij het inschakelen van een kookzone kan deze kort zoemen. Dat is een eigenschap van alle glaskeramische kookzones en heeft geen negatieve invloed op het functioneren of de levensduur van het apparaat. Kookzoneschakelaars · In de bereiken 1-10 kunt u het vermogen traploos instellen. 1 =laagste vermogen 10 =hoogste vermogen Koken met de kookplaats 1. Kies voor het aankoken/aanbraden een hoge capaciteit. 2. Schakel terug op de vereiste doorkooktrede, zodra er damp afkomt of het vet heet is. 3. Draai om het koken te beëindigen terug op de Uit-stand. 2 Schakel de kookzone ca. Zo spaart u elektrische energie. 71 Restwarmte-indicator Uw glaskeramische kookplaat is uitgerust met een restwarmte-indicatie; iedere kookzone heeft een controlelampje. Zodra de overeenkomstige kookzone heet is, begint dit lampje te branden om u te waarschuwen voor onbedachtzame aanrakingen. 2 1 1 Ook na het uitschakelen van de kookzone gaat de restwarmte-indicatie pas uit wanneer de kookzone is afgekoeld. U kunt gebruik maken van de restwarmte om spijzen te smelten of warm te houden. Diameter 210mm 145mm 180mm 145mm Vermogen 2300W 1200W 1800W 1200W 230 V ~ 50 Hz 6, 5 kW 78 Doel, normen, richtlijnen Dit apparaat voldoet aan de volgende normen: · EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6 m. b. t. de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden en · EN 60350 resp. de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen, kookplaaten, ovens en grills voor het huishouden. · EN 55014-2 · EN 55014 · EN 61000-3-2 · EN 61000-3-3 m. b. t. de fundamentele beschermingseisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). 5 Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: · 73/23/EG van 19. 02. 1973 (laagspanningsrichtlijn) · 89/336/EG van 03. 05. 1989 (EMC-richtlijn incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/ EG). 79 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur · In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. · Dit apparaat voldoet wat betreft brandbeveiliging aan type Y (EN 60 3352-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan één zijde tegen daarnaast staande hoge kasten of wanden ingebouwd worden. · Bescherming tegen aanraken moet door de inbouw gegarandeerd zijn. · Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde snijvlakken met geschikt afdichtmateriaal worden beschermd. [. . . ] Daarna het aansluitsnoer met de trekontlastingsklem beveiligen en de afdekking sluiten door hem stevig aan te drukken (inklikken). Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld moeten evt. aanwezige beschermingsfolie of stickers van de glaskeramische plaat of het raam worden verwijderd. Na het aansluiten aan de stroomverzorging controleren of de kookzones bedrijfsklaar zijn door ze één voor één even op de maximale stand in te schakelen. 81 Typeplaatje 82 Service In het hoofdstuk "Wat is er aan de hand als . . . " vindt u enkele storingen die u zelf kunt opheffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZF4XS2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZF4XS2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag