Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4WHITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4WHITE. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZF4WHITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4WHITE te teleladen.


ZANUSSI ZF4WHITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (325 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZF4WHITE (272 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZF4WHITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen staat onze service-afdeling altijd tot uw beschikking. Zie hoofdstuk , , Service". 20 Inhoud d Gebruiksaanwijzing . 27 Vergrendeling van het apparaat of van de kookzones (kinderbeveiliging) . [. . . ] Als de veiligheidsuitschakeling geactiveerd is, wordt , , 0. " in het display aangegeven, als de temperatuur van de kookzone niet hoger is dan 60°C. In het display wordt , , H" aangegeven, als de restwarmte boven 60°C ligt (zie , , Restwarmte-indicatie"). Koken met de kookautomatiek Alle vier kookzones van de kookplaat hebben negen standen en zijn uitgerust met een kookautomatiek: ­ !, kleinste kookstand ­ ), hoogste kookstand ­ a, aankookfunctie. Met de kookautomatiek (a) werkt de kookzone een bepaalde tijd met vol vermogen en schakelt dan automatisch op de ingestelde doorkookstand terug. De duur van de automatische aankookstoot is afhankelijk van de gekozen doorkookstand. Dan op sensorveld - drukken en op de gewenste doorkookstand , , tot ( instellen. Na afloop van de aankooktijd wordt weer de doorkookstand aangegeven. Vergrendeling van het apparaat of van de kookzones (kinderbeveiliging) 3 Vergrendeling van het apparaat Met de vergrendelingstoets kunt u het apparaat volledig afsluiten, zodat niet per ongeluk instellingen kunnen worden uitgevoerd. Het betreffende controlelampje gaat branden. Schakel de kinderbeveiliging uit voordat u het apparaat uitschakelt. Als u dat vergeet, is de kinderbeveiliging altijd actief, als u het apparaat weer inschakelt. Alleen de aan/uit-toets kan worden ingedrukt, als de kinderbeveiliging actief is. 3 3 Vergrendeling van de kookzones Als een of meer kookzones zijn ingeschakeld, kunt u ze vergrendelen om te verhinderen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd. Als u de kookzone ingeschakeld en het verwarmingsvermogen gekozen hebt, drukt u op de vergrendelingstoets y. Het vergrendelingssysteem wordt geactiveerd: Het betreffende controlelampje gaat branden. Als de besturing vergrendeld is: · kunnen de instellingen niet worden gewijzigd; · kunnen de kookzones en de besturing alleen m. b. v. Activeren van de Power-functie: Kies een van de voorste kookzones en druk dan direct op toets , , P": Er wordt P aangegeven. Mocht , , H" worden aangegeven, voordat functie , , P" kan worden geactiveerd, druk dan op toets + of -, opdat 0. of een verwarmingsvermogen wordt aangegeven en druk daarna op toets P. Na tien minuten wordt het vermogen automatisch op stand , , 9" teruggeschakeld. De Power-functie kan als volgt worden afgebroken: · op toets , , P" drukken. Verhogen van het vermogen met de Power-functie is alleen mogelijk, doordat een deel van het vermogen aan de achterste kookzones wordt onttrokken. Zodra de Power-functie van de kookzone rechts voor is geactiveerd, kan voor de kookzone links achter maximaal vermogensstand " 8" worden bereikt. Zodra de Power-functie van de kookzone links voor is geactiveerd, kan voor de kookzone rechts achter maximaal vermogensstand " 7" worden bereikt. In dit geval kunt u bij de twee achterste kookzones weliswaar stand " 9" instellen, de indicatie springt echter terug op " 8" resp. Na afloop van de Power-functie schakelen de achterste kookzones weer op stand " 9", indien deze gekozen was. 29 Reiniging en onderhoud Voordelen bij reiniging en onderhoud van de inductie-kookzone 2 Bij glaskeramische inductie-kookplaten kost het reinigen aanzienlijk minder moeite dan bij kookplaten met stralingsverwarming: ­ De inductie-kookzone reageert sneller op terug- of uitschakelen. ­ De temperaturen van de glaskeramische plaat zijn bij inductief koken duidelijk lager dan bij traditionele stralingsverwarming. Omdat de warmte in de pan wordt opgewekt, branden eventuele gerechten of levensmiddelen op de glaskeramische plaat niet zo sterk in. 1 Het is belangrijk de kookplaat na elk gebruik schoon te maken! [. . . ] Alleen apparaten van dit type mogen aan één zijde tegen daarnaast staande hoge kasten of wanden ingebouwd worden. · Bescherming tegen aanraken moet door de inbouw gegarandeerd zijn. · Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde snijvlakken met geschikt afdichtmateriaal worden beschermd. · Bij betegelde werkbladen moeten de voegen bij het kookgedeelte geheel met voegenmateriaal opgevuld zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZF4WHITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZF4WHITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag